Affectieschade: vergoeding van het verdriet om een naaste

Het heeft tientallen jaren geduurd voor hij door het Parlement kwam, maar per 1 januari 2019 kennen we de Wet Affectieschade. Hierin is vastgelegd dat je een immateriële schadevergoeding kunt krijgen als een naaste van je door schuld van een ander:

- ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen

of

- overleden is

Met deze vergoeding wordt erkend hoeveel verdriet het letsel of overlijden voor naasten teweegbrengt. Eerder had enkel het slachtoffer recht op een vergoeding van immateriële schade.

Welke naasten?

De volgende naasten komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade:

- echtgenoten en geregistreerde partners

- levensgezellen

- minderjarige kinderen en ouders

- meerderjarige (uit- en thuiswonende) kinderen en ouders

- pleegkinderen en ouders

- zij die met het slachtoffer in gezinsverband leefden

- zij die een nauwe persoonlijke relatie hadden met het slachtoffer

De meeste categorieën van personen spreken voor zich, maar de laatste twee vragen om een voorbeeld. Bij het gezinsverband kan gedacht worden aan gevallen waarin de zorg voor een kleinkind duurzaam in het gezin van een grootouder plaatsvindt.

Een voorbeeld van een nauwe persoonlijke relatie kan zijn een relatie van broers of zussen die langdurig samenwonen en voor elkaar zorgen, of een langdurige, hechte LAT-relatie.

Bij de eerste categorieën kan eenvoudig worden vastgesteld of men hieronder valt. Bij de laatste categorieën kan dit lastiger zijn en kan er dus ook discussie ontstaan.

Meerdere naasten recht op vergoeding?

Aan hoeveel mensen een vergoeding van affectieschade moet worden uitgekeerd, hangt volledig af van de persoon van het slachtoffer. Als ik dat slachtoffer zou zijn, kunnen de volgende mensen een vergoeding van affectieschade vorderen:

- mijn man

- mijn 3 kinderen

- mijn beide ouders

Bij een kind zullen het veelal de ouders en mogelijk broers of zussen zijn en bij een oudere vaak alleen nog de kinderen.

Hoe hoog is die vergoeding?

In het Besluit Vergoeding Affectieschade is vastgelegd hoeveel deze mensen aan vergoeding dienen te ontvangen. Deze bedragen lopen uiteen van € 12.500,- tot € 20.000,-. Bij overlijden wordt iets meer uitgekeerd dan bij ernstig en blijvend letsel en bij een misdrijf (opzet) meer dan bij een ongeval of medische fout (schuld).

Wat moet nog blijken?

Rechters zullen zich ongetwijfeld nog gaan buigen over de vraag:

- wanneer letsel ernstig genoeg is voor een vergoeding van affectieschade

- wat als voldoende bewijs kan dienen om aan te tonen dat het ging om bijvoorbeeld een nauwe persoonlijke relatie

Het zal dus nog wel wat jaren duren voor dit uitgekristalliseerd is.

Afsluitend

Duidelijk is in ieder geval dat de wetgever met deze wet erkent dat niet alleen het leven van een slachtoffer op zijn kop komt te staan door een ongeval, medische fout of misdrijf. Ook het leven van de mensen die dicht bij het slachtoffer staan wordt nooit meer hetzelfde. Vanwege het verdriet dat dit met zich brengt, hebben zij nu recht op een vergoeding. Dit is dan ook een belangrijke toevoeging aan de wetgeving over schadevergoeding.

Deel dit via

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch