Wat als mijn werknemer door een ongeval arbeidsongeschikt is?

Je hoort net dat je werknemer een ernstig ongeval heeft gehad. Je gedachten gaan uiteraard uit naar hem en zijn gezin. Maar op enig moment onvermijdelijk ook naar de gevolgen voor jouw bedrijf. Dat is heel begrijpelijk. Je wenst je werknemer het beste toe, maar moet ook al snel bedenken wie hem kan waarnemen of (tijdelijk) vervangen. Bovendien heb je verplichtingen:

- om het loon gedurende ziekte door te betalen en

- om – samen met een bedrijfsarts en vaak een arbeidsdeskundige – er alles aan te doen om de werknemer te laten re-integreren: bij jouw bedrijf of elders

Deze verplichtingen heb je gedurende 2 jaren. Voldoe je niet aan de re-integratieverplichting, dan kunnen het 3 jaren worden. De re-integratieverplichtingen staan overigens in de Wet Verbetering Poortwachter.

De verplichtingen brengen kosten met zich mee. Mogelijk heb je hiervoor een verzuimverzekering afgesloten.

Mocht er geen verzuimverzekering zijn afgesloten, dan kunnen deze kosten grotendeels worden gevorderd bij de partij die aansprakelijk is voor het ongeval (tenzij dit de werkgever of werknemer is). Dit heet loonregres.

De aansprakelijke partij (of diens verzekeraar) moet het volgende aan de werkgever vergoeden:

- het tijdens ziekte doorbetaalde nettoloon van de werknemer

- de re-integratiekosten, waaronder:

· de kosten van een ingeschakeld re-integratiebureau

· de kosten van de arbodienst

· de kosten voor aanpassing van de werkplek

· de kosten voor bij- of omscholing

Dit is een groot deel van de kosten, maar helaas niet alles. De werkgever kan niet claimen:

- de kosten van vervanging (zoals het loon van degene die is aangenomen om de werknemer te vervangen)

- de ingehouden loonbelasting en sociale premies

In veel gevallen kan volstaan worden met het toezenden van loonstroken en nota’s van de gemaakte kosten naar de aansprakelijke partij. Soms is er echter nog discussie over:

- wie aansprakelijk is

- of de werknemer zelf ook schuld heeft aan het ongeval

- of de klachten wel door het ongeval zijn ontstaan

- de omvang van de kosten

In dat geval is het verstandig om juridische bijstand in te schakelen. De kosten van deze bijstand dienen ook door de aansprakelijke partij (of diens verzekeraar) te worden vergoed. Wij staan je hier graag in bij.

Ben je werkgever en benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op via ons telefoonnummer: 040 – 369 0 169 of via e-mail: info@bewustlsa.nl.

Deel dit via

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch