De vaststellingsovereenkomst

Een letselschadezaak wordt in de meeste gevallen afgesloten met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de aansprakelijke partij en/of diens verzekeraar en het slachtoffer. Hierin wordt o.a. opgenomen:

- hoeveel voorschotten het slachtoffer al heeft ontvangen

- hoeveel het slachtoffer nog zal ontvangen aan slotuitkering

- dat partijen elkaar finale kwijting verlenen

- soms: uitzonderingen op de finale kwijting (voorbehouden)

Finale kwijting betekent dat partijen na het ondertekenen van de overeenkomst en het uitbetalen van de slotuitkering niet meer op de zaak kunnen terugkomen. De verzekeraar kan dus nooit (een deel van) de betaalde schadevergoeding terugvorderen. Het slachtoffer kan echter ook niet later meer schadevergoeding vorderen als blijkt dat bijvoorbeeld:

- de klachten langer aanhouden dan gedacht

- de kosten als gevolg van het letsel hoger zijn dan gedacht

- de inkomsten als gevolg van het letsel lager zijn dan gedacht

Om die reden worden zaken in de regel pas definitief afgewikkeld als er sprake is van een medische eindsituatie en het arbeidsperspectief bekend is.

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch