Verkeersongeval

Er gebeuren helaas veel ongevallen met slachtoffers in het verkeer, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Zelfs in de file komt een aanrijding regelmatig voor. Vaak zijn er automobilisten bij betrokken. Maar ook motorrijders, bromfietsers, fietsers of voetgangers kunnen betrokken raken bij een aanrijding.

Verkeersongevallen kunnen vervelende gevolgen hebben. Denk aan (ernstig) letsel, maar ook materiële schade. Heeft u een verkeersongeluk gehad en heeft u daarbij letselschade opgelopen? Dan is de kans groot dat u recht heeft op een schadevergoeding. Neem vrijblijvend contact met ons op om de haalbaarheid van uw zaak met een letselschade advocaat te bespreken. 

[CTA]

Auto-ongeluk of verkeersongeval met een vrachtwagen of motor

Motorvoertuigen brengen een grotere kans op letselschade met zich mee. We noemen dat het Betriebsgefahr. Met een motorvoertuig kun je nu eenmaal meer schade toebrengen dan als fietser of voetganger.

Er zijn circa 9 miljoen auto's in Nederland. Er is dan ook vaak een auto bij een aanrijding betrokken.

Een vrachtwagen is minder snel tot stilstand te brengen dan een auto en heeft een blinde hoek waardoor er regelmatig vrachtwagens betrokken zijn bij ongevallen met letselschade.

Een motorrijder kan zich gemakkelijk tussen het overige verkeer bewegen maar wordt helaas regelmatig door andere verkeersdeelnemers over het hoofd gezien met meestal forse letselschade tot gevolg.

Als voetganger of fietser aangereden

Ook als voetganger of voetganger wordt u soms - bijvoorbeeld tijdens het oversteken - over het hoofd gezien. Dit leidt bijna altijd tot (ernstige) letselschade.

Voetgangers en fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en worden daarom door de wet en de daaruit voortgekomen jurisprudentie extra beschermd. Hieronder bij het kopje "eigen schuld" leest u daar meer over.

Slachtoffers van letselschade door een verkeersongeluk krijgen schadevergoeding

Wanneer komt de politie ter plaatse?

Alleen als er sprake is van letselschade komt de politie ter plaatse. Ze verzamelen dan de gegevens voor een proces-verbaal (P-V). Hierin staan de namen van de betrokkenen, de gegevens van de voertuigen en een korte beschrijving van de toedracht van het ongeval. Ook hoort de politie de getuigen en voegt hun verklaringen aan het proces-verbaal.

Een letselschade advocaat kan het P-V opvragen bij de Stichting Processen Verbaal.

In gevallen waarin iemand ernstig letsels oploopt of overlijdt, wordt door de politie ook een verkeersongevallenanalyse uitgevoerd. Hiervoor worden dan bijvoorbeeld de remsporen in kaart gebracht om te kijken of aan de hand daarvan de afstanden en snelheden kunnen worden vastgesteld.

Aansprakelijke partij

Vaak is snel duidelijk wie er aansprakelijk is voor de letselschade, omdat er een duidelijke verkeersregel is overtreden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • te hard rijden
 • geen voorrang verlenen
 • onvoldoende afstand bewaren

Dit blijkt dan uit het aanrijdingsformulier, een proces-verbaal van de politie, camerabeelden, getuigenverklaringen of een rapport van de schade aan het voertuig. 

Eigen schuld

Het kan ook gebeuren dat beide partijen een verkeersfout maken. Degene die letsel heeft opgelopen heeft dan eigen schuld aan het ontstaan van het ongeval. Dit betekent dat niet de volledige letselschade wordt vergoed, maar slechts een deel ervan. Hoe groot dat deel is, hangt af van:

 • de mate waarin beide hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval
 • de gevolgen die het ongeval heeft voor het slachtoffer (bij grote gevolgen kan de billijkheidscorrectie worden toegepast)

Fietsers en voetgangers krijgen doorgaans minimaal 50% van hun schade vergoed als zij zijn aangereden door een gemotoriseerd voertuig. We noemen dit de 50%-regel. 

Kinderen in het verkeer

Kinderen tot 14 jaar krijgen doorgaans hun volledige schade vergoed als zij door een motorvoertuig worden aangereden. We noemen dit de 100%-regel. Lees hier meer over letselschade bij kinderen.

Eigen verzekering tegen letselschade?

Als u als bestuurder van uw auto letselschade oploopt door een ongeval waaraan u zelf schuld heeft, kunt u – indien u deze heeft afgesloten - een beroep doen op uw Schade Verzekering Inzittenden (SVI). Deze keert ook uw letselschade uit als het een eenzijdig verkeersongeval betreft. 

Bij scooters en motoren bestaat de Schade Verzekering Opzittenden (SVO), waarvoor hetzelfde geldt. 

Ongevallen Verzekering Inzittenden

Een ongevallen verzekering inzittenden keert niet de werkelijk geleden schade uit, maar een vergoeding bestaande uit een percentage van de verzekerde som. Dit percentage is gelijk aan de mate van blijvende invaliditeit.

Deze verzekering keert dus alleen uit bij blijvende invaliditeit (en overlijden) en meestal is dit aanzienlijk minder dan de daadwerkelijk geleden schade. Het kan echter een mooie aanvulling zijn op de schadevergoeding die u ontvangt van de tegenpartij.

Regeling schuldloze derde

Als er meerdere auto’s betrokken zijn bij een ongeval dan kunt u een beroep doen op de regeling Schuldloze Derde. U hoeft dan de discussies tussen de verschillende verzekeraars niet af te wachten voordat u schadevergoeding ontvangt.  

Wat is er nodig om schadevergoeding te ontvangen?

Als u een Schade Verzekering Inzittenden (SVI) heeft, kunt u - ongeacht wiens schuld het is - het ongeval daar melden.

Als u geen SVI heeft, dient u een brief naar de tegenpartij of diens verzekeraar te sturen waarin u de tegenpartij aansprakelijk stelt voor uw schade. Meestal volgt daar binnen enkele weken een standpunt van de tegenpartij over de aansprakelijkheid op.

Als de aansprakelijkheid erkend wordt, moet de tegenpartij de schade vergoeden. Er kan dan worden gestart met het in kaart brengen van de schade. Dit kan ook al als de wederpartij stelt dat er sprake is van eigen schuld. Als de tegenpartij de aansprakelijkheid afwijst is het in kaart brengen van de schade (nog) niet aan de orde. Er zal dan eerst moeten worden gediscussieerd over de aansprakelijkheid.

Als partijen het niet eens worden over de aansprakelijkheid kan aan de rechter in een deelgeschil worden verzocht om de aansprakelijkheid vast te stellen.

Juridische bijstand

Een advocaat kan u niet alleen helpen bij de discussie over de aansprakelijkheid en eventueel eigen schuld, maar kan hierover ook voor u procederen bij de rechter.

Een letselschade deskundige die geen advocaat is, kan dit niet.

Niet alleen voor het vaststellen van de aansprakelijkheid is juridische bijstand belangrijk. Een advocaat helpt u ook om de gevolgen van het ongeval zoveel mogelijk te beperken, uw schade te onderbouwen en de maximale schadevergoeding voor u te realiseren.

Bel 040-369 0 169 of mail naar info@bewustlsa.nl

De gevolgen van een auto ongeluk

Zowel met hoge als met een lage snelheid kunnen de gevolgen van een ongeval groot zijn. Zo kunnen verkeersongevallen – naast kneuzingen en schade aan het gebit – bijvoorbeeld leiden tot:

 • niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • botbreuken
 • een whiplash

Welke schade wordt vergoed?

Welke schade u lijdt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Mogelijk is er sprake van gemiste inkomsten omdat u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Vooral zelfstandig ondernemers lopen al snel inkomsten mis terwijl in loondienst het loon moet worden doorbetaald tijdens ziekte. Bij een zelfstandig ondernemer (en zeker bij een ZZP-er) is het verlies aan arbeidsvermogen dan ook een belangrijke schadepost.

Heeft u slechts een basis zorgverzekering of het eigen risico vrijwillig verhoogd? Dan lopen de medische kosten sneller op dan bij anderen.

Wij bekijken met u hoeveel schadevergoeding er nodig is om de gevolgen van het ongeval voor u op te vangen.

De schadevergoeding

De schadevergoeding bestaat in ieder geval uit een vergoeding van:

materiële schade zoals

 • kosten in verband met een ziekenhuisopname (kleding, bloemen, parkeerkosten etc.)
 • reiskosten in verband met bezoeken aan artsen en therapeuten
 • kosten in verband met huishoudelijke hulp (maar ook voor onbetaalde huishoudelijke hulp moet de aansprakelijke partij een vergoeding betalen)
 • kosten in verband met extra opvang voor de kinderen
 • medische kosten
 • verlies van arbeidsvermogen (gemiste inkomsten)
 • pensioenschade
 • verlies wegens economische kwetsbaarheid
 • kosten voor woon- of vervoersvoorzieningen

immateriële schade (smartengeld)

Wat is smartengeld?

 • Smartengeld is een vergoeding voor:
 • de pijn
 • de ellende
 • het verdriet
 • de gederfde levensvreugde

Wat bepaalt de hoogte van het smartengeld?

Voor de hoogte van het smartengeld is onder andere van belang:

 • de mate van blijvende invaliditeit;
 • de aard en de ernst van het ongeval;
 • de duur van een ziekenhuisopname;
 • het aantal ondergane operaties;
 • de leeftijd van het slachtoffer;
 • de beperkingen die u tegenkomt bij het verrichten van werkzaamheden op de werkplek, thuis en bij het beoefenen van hobby’s;
 • de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Hoeveel schadevergoeding? Hulp van deskundigen

Voor het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding (het uitwerken van verschillende schadeposten) worden vaak deskundigen ingezet, zoals:

 • een medisch adviseur
 • een arbeidsdeskundige en/of bedrijfseconoom
 • een casemanager
 • een rekenbureau

Met hun hulp stellen we vast op hoeveel schadevergoeding u recht heeft.

Letselschade na een auto-ongeluk?

Heeft u na een auto-ongeluk letselschade opgelopen en bent u op zoek naar een letselschade advocaat in Eindhoven?

Bel 040-369 0 169 of mail naar info@bewustlsa.nl

Wij brengen in kaart hoeveel schadevergoeding u nodig heeft om uw leven zoveel mogelijk op dezelfde wijze te kunnen voortzetten, zodat u zich kunt richten op uw herstel.

En wat naast schadevergoeding ook belangrijk is: wij helpen u samen met andere deskundigen uw leven weer op de rit te krijgen.

[CTA]

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch