Letselschade dieren

Hoe graag we ze ook om ons heen hebben, dieren kunnen onberekenbaar zijn. Helaas veroorzaken dieren regelmatig letselschade. Vaak is dit het geval hun onberekenbare gedrag. De bezitter van het dier is hiervoor dan veelal aansprakelijk.

Heeft u letselschade opgelopen waar een dier bij betrokken is? Lees dan verder of neem contact met ons op om de mogelijkheden uw letselschade vergoed te krijgen te bespreken.

[CTA]

Letselschade door dier

Als bij een ongeval dieren betrokken zijn valt de bezitter van het dier in de regel geen verwijt te maken. Deze zal zelf geen onrechtmatige daad plegen. Vaak is de schade het gevolg van het onberekenbare gedrag van het dier. Desondanks kan de persoon die letselschade oploopt dan de eigenaar aansprakelijk stellen voor zijn letselschade.

Letselschade door paard

Paarden zorgen regelmatig voor letselschade. Niet alleen voor hun berijders, maar ook voor anderen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een paard dat iemand trapt
 • een paard dat op hol slaat en zo een ongeval veroorzaakt

Vaak is er als gevolg van dergelijk onverwacht gedrag sprake van ernstig letsel met blijvende gevolgen. Je kunt dan de eigenaar van het paard aansprakelijk stellen en van hem een schadevergoeding claimen.

Letselschade dieren

.Letselschade door hond

Honden veroorzaken helaas ook vaak letselschade. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • een hond die iemand bijt
 • een grote hond die iemand omvertrekt of op iemand springt, waardoor deze persoon hard valt

Het kan echter ook zijn dat iemand schrikt van een hond (of een ander dier) en zo letsel oploopt. Bijvoorbeeld een fietser die moet uitwijken voor een loslopende hond. Daardoor kan de fietser ten val komen of met iemand in botsing komen. Soms zelfs met zwaar letsel tot gevolg. De eigenaar van het dier is dan aansprakelijk voor de schade.

letsel door dieren

Verkeersongeval met een dier

Paarden en honden hebben eigenaren die aangesproken kunnen worden als deze dieren een verkeersongeval veroorzaken.

Wilde dieren, zoals herten en zwijnen hebben echter geen eigenaren. Veroorzaken deze wilde dieren een verkeersongeval, dan is er dus geen andere partij die aansprakelijk gesteld kan worden. Wel kunt u dan vrijwel altijd een beroep doen op uw Schade Verzekering Inzittenden (SVI), als u deze verzekering tenminste heeft afgesloten. Deze vergoedt dan de letselschade die u door het verkeersongeval heeft opgelopen.

Wie is aansprakelijk bij letselschade veroorzaakt door een dier? 

De eigenaar van een dier is aansprakelijk voor schade, die het dier veroorzaakt. Hiervoor verleent een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) meestal dekking. 

Niet alle mensen hebben een AVP, maar de meesten gelukkig wel. De aansprakelijkstelling moet dan wel naar de eigenaar van het dier worden gestuurd. Deze dient de aansprakelijkstelling dan te melden bij de AVP-verzekeraar. De verzekeraar handelt de kwestie vervolgens verder af. Het levert voor de dierenbezitter dus geen extra kosten op. 

Bewijs verzamelen

In de meeste gevallen waarin een dier direct of indirect letsel toebrengt aan een persoon komt er geen politie aan te pas. Het is dan dus belangrijk dat u of een familielid of vriend van u zo snel mogelijk bewijs van het ongeval of de aanval verzamelt.

Tips

Hieronder volgende een aantal tips die u bij letselschade door dieren kunt opvolgen:

 • noteer de gegevens van de eigenaar van het dier, voordat deze zijn weg vervolgt
 • noteer ook de gegevens van getuigen en maak foto’s (op uw telefoon) van het letsel en het dier.

Als de omgeving een grote rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het ongeval (bijvoorbeeld als een fietser plots moet uitwijken voor een rennende hond kort voor een onoverzichtelijke bocht en daardoor botst met een tegenligger), maakt u hier dan ook foto’s van. 

letselschade door dieren

Juridische hulp bij letselschade door dieren

Heeft u letsel opgelopen door een dier? Neemt u dan contact met ons op. Wij denken met u mee over het te verzamelen bewijs en kunnen de eigenaar van het dier voor u aansprakelijk stellen.

Als de aansprakelijkheid erkend wordt of komt vast te staan, dan zal uw letselschade vergoed worden door de eigenaar van het dier of zijn verzekeraar. De kosten voor onze juridische hulp worden dan ook door de tegenpartij vergoed.

Wij zullen in overleg met de tegenpartij kijken wat u aan hulp tijdens uw herstel nodig heeft en uitwerken wat u aan schadevergoeding dient te ontvangen. Daarbij maken wij gebruik van een medisch adviseur. Deze brengt in een medisch advies de medische gevolgen van het ongeval nauwkeurig in kaart. Op basis hiervan kan de schadevergoeding worden begroot.

De schadevergoeding na letsel door dieren

De letselschadevergoeding omvat een vergoeding van:

 • materiële schade
 • immateriële schade (smartengeld)

Het duurt meestal geruime tijd voor de totale schadevergoeding is vastgesteld. Tussentijds worden er door de aansprakelijke partij echter voorschotten op de uiteindelijke schadevergoeding betaald. Daarmee voorkomen we dat u in de financiële problemen komt.

Materiële schade na letsel door dieren

Materiële schade is schade die u voelt in uw portemonnee, doordat u meer kosten en/of minder inkomsten heeft vanwege het letsel.

 • U kunt bij materiële schade denken aan:
 • kosten in verband met een ziekenhuisopname
 • reiskosten in verband met bezoeken aan artsen en therapeuten
 • medische kosten die niet (volledig) vergoed worden door de zorgverzekeraar
 • huishoudelijke hulp (ook als een familielid of vriend uw huishoudelijke taken onbetaald van u overneemt)
 • verlies van zelfwerkzaamheid
 • verlies van arbeidsvermogen (gemiste inkomsten)

Immateriële schade (smartengeld) na letsel door dieren

Het smartengeld is het deel van de schadevergoeding dat is bedoeld om de pijn, het verdriet en de ellende van het gebeurde wat te verzachten. Voor de hoogte van het smartengeld is onder andere van belang

 • hoe oud u bent
 • hoeveel behandelingen u heeft moeten ondergaan en hoe belastend deze voor u waren
 • op welke terreinen u beperkt was of nog steeds bent
 • hoe lang u de gevolgen heeft ervaren of nog zult ervaren

Er wordt naar alle omstandigheden van het geval gekeken, maar ook gezocht naar een uitspraak van een rechter in een vergelijkbare zaak. Deze uitspraken zijn verzameld in de Smartengeldgids van de ANWB.

Heeft u door een dier of dieren letselschade opgelopen?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag bij het verhalen van de letselschade veroorzaakt door een dier. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk en zorgen dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op hebt.

[CTA]

Regio's Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio's:

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch