Whiplash schadevergoeding

Heeft u een whiplash opgelopen door toedoen van een ander? Dan is de kans groot dat u hiervoor een schadevergoeding kunt krijgen. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden met één van onze letselschade experts te bespreken. 

[CTA]

Whiplash letselschade

Als u van achteren aangereden wordt, dan levert dat vaak whiplash letsel op. Niet altijd meteen, maar meestal wel binnen 24 uur (als de adrenaline uit uw lijf is).

Wanneer spreken we van een whiplash?

Wanneer u van achteren aangereden wordt, maakt uw hoofd een plotselinge, heftige beweging naar voren, achteren en/of opzij. Het steunweefsel, bindweefsel en/of de spieren (de weke delen) in de nek loopt daardoor letsel op. De verzamelnaam voor de klachten die daardoor ontstaan is Whiplash Associated Disorder (WAD), door de meeste mensen afgekort tot Whiplash.

Veelvoorkomende klachten bij een whiplash

De meest voorkomende klacht bij een whiplash is een pijnlijke, vaak stijve nek. Andere lichamelijke klachten bij een whiplash bestaan vaak uit:

 • hoofdpijn
 • rugpijn
 • duizeligheid
 • misselijkheid

Ook levert een whiplash vaak cognitieve klachten op, zoals:

 • concentratieproblemen
 • geheugenproblemen

Tot slot hebben veel mensen na een whiplash last van vermoeidheid en gevoeligheid voor licht en geluid. 

Gevolgen van een whiplash op uw leven

Wanneer mensen een whiplash oplopen, hebben de lichamelijke beperkingen die daardoor ontstaan vaak een negatieve invloed op:

 • het werk (zeker als u hierdoor geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt)
 • de thuissituatie
 • het sociaal leven

Herstel na een whiplash

Gelukkig herstellen veel mensen binnen een half jaar tot een jaar van een whiplash. Er zijn echter ook mensen die veel langer last van een whiplash houden of zelfs blijvend klachten hebben na een whiplash. Er wordt dan meestal gesproken van een chronisch pijnsyndroom, dat leidt tot enkele procenten blijvende invaliditeit.

Veelvoorkomende behandelingen na een whiplash

Vaak komen mensen met een whiplash terecht bij:

 • een fysiotherapeut of manueel therapeut
 • een osteopaat
 • een chiropractor

Maar na een whiplash kunnen ook alternatieve geneeswijzen helpen, zoals:

 • accupunctuur
 • homeopathie
 • voetreflextherapie

Het is in ieder geval belangrijk dat u de adviezen van uw artsen en behandelaars zorgvuldig opvolgt en zodoende zo goed als mogelijk herstelt.

Multidisciplinair traject na een whiplash

Als deze therapieën onvoldoende verbetering brengen, kan een multidisciplinair revalidatietraject bij een whiplash ook uitkomst bieden. U wordt dan begeleid door:

 • een revalidatie-arts
 • een fysiotherapeut
 • een ergotherapeut
 • een psycholoog

Meestal is dit een intensief traject van drie tot zes maanden. Als dit traject niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan kan dit vergoed worden door de aansprakelijke verzekeraar.

Als er bij het revalidatiecentrum waar u naar bent doorverwezen lange wachtlijsten zijn, dan kan de aansprakelijke verzekeraar een traject bij een ander centrum vergoeden. Het is immers ook in het belang van de aansprakelijke verzekeraar dat u herstelt van uw whiplash.

Advies bij een whiplash

Hebt u letsel opgelopen bij bijvoorbeeld een verkeersongeval? Zorg dan dat uw klachten goed worden gedocumenteerd. Bezoek bijvoorbeeld direct bij het ontstaan van klachten uw huisarts. Belangrijk is verder dat u zoveel mogelijk blijft bewegen en de eerste maanden en jaren na het verkeersongeval goed benut om te herstellen. Wij kunnen u daarin begeleiden en laten ons ook adviseren door onze medisch adviseur, zodat u de juiste behandelingen krijgt. 

Hoe kunt u schadevergoeding na een whiplash claimen?

Tegenpartij aansprakelijk stellen voor de letselschade

Om schadevergoeding te kunnen claimen moet u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Dit nemen wij graag op ons. Als u het kenteken van de andere auto genoteerd heeft, kunnen wij bij de RDW achterhalen waar die auto verzekerd is. Dan kunnen we die verzekeraar rechtstreeks aanschrijven. Op grond van de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) hebt u namelijk een rechtstreeks vorderingsrecht op de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. U kunt dan ook rechtstreeks bij de verzekeraar een vergoeding voor uw letselschade claimen.

Vaststellen van de aansprakelijkheid

Meestal kan snel worden vastgesteld wie aansprakelijk is aan de hand van:

 • een aanrijdingsformulier
 • een proces-verbaal van de politie
 • getuigenverklaringen

Bij een whiplash is er in de regel sprake van een achterop aanrijding. Iedere verkeersdeelnemer moet voldoende afstand houden tot zijn voorligger om tijdig tot stilstand te komen. Vaak is er bij een achterop aanrijding geen discussie over het feit dat de achterop rijdende automobilist aansprakelijk is voor de letselschade. Diens verzekeraar moet dan een schadevergoeding betalen.

Eenzijdig verkeersongeval

Hebt u een Schadeverzekering Inzittenden, ook wel SVI genoemd? Dan kunt u bij letselschade bij uw eigen SVI-verzekeraar een schadevergoeding claimen.

De regeling schuldloze derde

Loopt u als inzittende bij een verkeersongeval tussen twee voertuigen letselschade op? En heeft de eigenaar van de auto geen SVI afgesloten? Dan kunt u een beroep doen op de Bedrijfsregeling 7: Schuldloze derde. De bedrijfsregeling wil voorkomen dat een letselschade niet behandeld wordt als gevolg van een discussie tussen verzekeraars over aansprakelijkheid. Inzittenden van een voertuig kunnen dan een schadevergoeding voor hun letselschade claimen bij de verzekeraar van het voertuig waarin zij zich bevinden. Achter de schermen wordt dan door de verzekeraars geregeld dat de letselschade voor rekening van de aansprakelijke partij komt.

Werken aan uw herstel bij een whiplash

Na de erkenning van de aansprakelijkheid wordt bekeken hoe het slachtoffer kan worden geholpen om zijn leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Hiervoor werd al vermeld dat dit bijvoorbeeld kan door een multidisciplinair revalidatietraject.

Een arbeidsdeskundige

Wanneer er sprake is van gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschikt als gevolg van de whiplash, kan een arbeidsdeskundige worden ingezet. Een arbeidsdeskundige onderzoekt wat u met uw klachten nog kunt en of u uw eigen werk nog kunt doen. De arbeidsdeskundige kan u dus helpen bij de re-integratie.

Indien blijkt dat u uw eigen werk niet meer kunt doen, onderzoekt de arbeidsdeskundige of u wellicht nog wel aangepast werk of ander werk kunt doen. Ook kan de arbeidsdeskundige helpen bij het vinden van ander werk.

Een herstelcoach

Verder kan er bijvoorbeeld een herstelcoach worden ingezet. Deze kan u helpen om de herstelmogelijkheden in kaart te brengen. Samen met de herstelcoach bekijkt u dan welke oplossing het meest bij uw herstel past.

Op kosten van de verzekeraar

Een aansprakelijkheidsverzekeraar is niet alleen gehouden om u bij letselschade een schadevergoeding uit te keren. Ook kosten ter beperking van de schade moeten door de aansprakelijkheidsverzekeraar worden vergoed. Het inschakelen van een arbeidsdeskundige of een herstelcoach kan dus op kosten van de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Een financiële vergoeding voor de letselschade regelen

Vaak ontstaat de schade bij letsel al snel na het ongeval, omdat er bijvoorbeeld kosten worden gemaakt voor behandelingen bij een fysiotherapeut of andere therapeut. Hiervoor worden dan voorschotten op de uiteindelijke schadevergoeding uitgekeerd. Vaak wordt er ook een voorschot op het smartengeld uitgekeerd. De voorschotten moeten er voor zorgen dat u niet in de financiële problemen komt.

Het verzamelen van medische informatie en het vragen van medisch advies

Naast het regelen van hulp en het bijhouden van de schade vraagt de advocaat de medische informatie op bij de artsen en therapeuten, die na het ongeval bezocht zijn. Deze informatie is bestemd voor de medisch adviseurs van partijen. Zowel de verzekeraar, als de advocaat heeft een medisch adviseur. Medisch adviseurs adviseren op basis van de medische stukken en geven aan of:

 • de medische informatie compleet is
 • er een medisch causaal verband is tussen het ongeval en de klachten
 • er sprake is van een medische eindsituatie
 • er een expertise nodig is
 • er risico's zijn voor de toekomst

Bij een whiplash verschillen de medisch adviseurs helaas vaak van mening, zeker als een slachtoffer lang klachten blijft houden. Een whiplash is namelijk niet zichtbaar op een röntgenfoto, echo of scan. Daardoor is het medisch causaal verband niet vast te stellen. Zowel onze medisch adviseur, als onze advocaten hebben hier echter veel ervaring mee en bespreken met u de opties.

De discussie over het causaal verband bij whiplash

Vaak ontstaat met de aansprakelijkheidsverzekeraar een discussie over de vraag of de whiplash is veroorzaakt door het ongeval. Met andere woorden: er ontstaat een discussie over het causaal verband tussen de whiplash en het ongeval. De aansprakelijkheidsverzekeraar gaat veelal uit van de situatie dat een slachtoffer met een whiplash na maximaal zes tot maximaal twaalf maanden is hersteld. Als het slachtoffer daarna nog klachten heeft dient hij aan te tonen dat deze klachten veroorzaakt zijn door het ongeval. Maar hoe doet u dat?

Het causaal verband bij whiplash

Hiervoor werd al vermeld dat een whiplash niet zichtbaar is op een röntgenfoto, echo of scan. Er is sprake van niet-objectiveerbaar letsel, dat medisch niet aantoonbaar is. Dit is echter ook niet vereist.

In de rechtspraak is bepaald dat er sprake dient te zijn van plausibel klachtenpatroon. Met andere woorden: de klachten moeten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn.

Is er sprake van een plausibel klachtenpatroon? Dan worden er aan het bewijs van het causaal verband tussen die klachten en het ongeval geen 'al te hoge eisen' gesteld. Het bewijs van het causaal verband is in beginsel geleverd, indien:

 • het slachtoffer de klachten voor het ongeval niet had
 • de klachten op zich door het ongeval veroorzaakt kunnen zijn
 • een alternatieve verklaring voor de klachten ontbreekt

Als u na een achterop aanrijding bijvoorbeeld nekklachten krijgt en voor het ongeval geen nekklachten had is het dus mogelijk om een volledige schadevergoeding voor uw letselschade te claimen. Wanneer u in de periode voor het ongeval al wel last van vergelijkbare klachten had, dan zal het aantonen van het causaal verband lastig zijn. In zo'n geval zult u vaak geen aanspraak kunnen maken op volledige vergoeding van uw letselschade.

De duur van een whiplash zaak

Indien u een volledig schadevergoeding wilt vorderen, dan dient u er rekening mee te houden dat dit een lang traject is. Omdat de medisch adviseurs in de regel van mening verschillen over het causaal verband tussen het letsel en het ongeval, zal het nodig zijn om een onafhankelijke expertise te starten.

Bij een expertise wordt door beide partijen een onafhankelijk deskundige ingeschakeld om onderzoek te doen naar uw klachten en de oorzaak daarvan. Meestal is deze deskundige een neuroloog. Bij cognitieve klachten wordt echter vaak ook een neuropsycholoog ingeschakeld. En soms is het noodzakelijk om ook bijvoorbeeld een revalidatiearts of psychiater in te schakelen.

Wanneer de verzekeraar weigert mee te werken aan zo'n onafhankelijk deskundigenonderzoek, kan de rechtbank worden gevraagd een deskundige te benoemen.

Het afkopen van de letselschade zaak bij whiplash

Letselschade zaken waarbij het slachtoffer een whiplash heeft zijn ingewikkeld. Hiervoor werd er al op gewezen dat er vaak discussie ontstaat over het causaal verband tussen het letsel en het ongeval. Door deze discussie duren whiplash zaken vaak lang.

Als slachtoffer moet u bij whiplash bereid zijn tijd te investeren in uw letselschade zaak. Daarnaast komt het geregeld voor dat een verzekeraar stopt met het betalen van voorschotten op de schadevergoeding of het betalen van uw letselschade advocaat.

Een verzekeraar zal altijd proberen om uw letselschade zaak af te kopen. Een gespecialiseerd letselschade zaak kan uw informeren over uw mogelijkheden en de voor- en nadelen van het afkopen van de letselschade.

Schadevergoeding bij whiplash

De schadevergoeding bestaat bij letselschade altijd uit een vergoeding van:

 • materiële schade
 • immateriële schade (smartengeld)

Materiële schade

Materiële schade is schade die u voelt in uw portemonnee. Het zijn bijvoorbeeld extra kosten die u vanwege het letsel gemaakt hebt of gemiste inkomsten. Bij veelvoorkomende materiële schade kunt u denken aan:

 • niet-vergoede medische kosten (denk aan het eigen risico of kosten voor de fysiotherapie)
 • reiskosten in verband met bezoeken aan artsen en therapeuten
 • huishoudelijke hulp (ook als iemand dat onbetaald heeft overgenomen)
 • verlies van arbeidsvermogen

Immateriële schade (smartengeld)

Het smartengeld wordt aan het einde van de zaak begroot. De hoogte van het smartengeld bij whiplash is afhankelijk van veel omstandigheden zoals:

 • de mate van blijvende invaliditeit
 • het aantal ondergane behandelingen en de belasting daarvan;
 • de leeftijd van het slachtoffer
 • de beperkingen die u tegenkomt bij het verrichten van werkzaamheden op de werkplek, thuis en bij het beoefenen van hobby’s

Het bepalen van de hoogte van het smartengeld bij whiplash

Smartengeld wordt begroot naar billijkheid. Hierbij worden alle omstandigheden van het geval in acht genomen, zoals:

 • de aard van de aansprakelijkheid;
 • de ernst van het aan de aansprakelijke partij te maken verwijt;

Bij letselschade wordt bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld verder nog gekeken naar:

 • de aard van het letsel;
 • de ernst van het letsel;
 • de verwachting ten aanzien van het herstel;
 • de leeftijd van het slachtoffer;

Het begroten van het smartengeld is dan ook bepaald niet eenvoudig.

Er is verder ook nog bepaald dat de rechter bij het begroten van smartengeld moet letten op bedragen die door andere rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend. Hiervoor kan de Smartengeldgids van de ANWB worden gebruikt.

In de Smartengeldgids van de ANWB staan veel uitspraken van rechters over smartengeld opgenomen. Partijen proberen om daarin één of meerdere vergelijkbare uitspraken te vinden om het smartengeld te kunnen begroten. Omdat veel mensen jaarlijks een whiplash oplopen, zijn er inmiddels al veel uitspraken over smartengeld bij whiplash te vinden. In de praktijk is er dan ook meestal weinig discussie over de hoogte van het smartengeld bij een whiplash.

Whiplash opgelopen?

Heeft u whiplash letsel opgelopen en bent u hierdoor op zoek naar een advocaat letselschade in Eindhoven? Wij helpen u graag om hierna uw leven weer op te pakken en de schadevergoeding te realiseren waar u recht op heeft. Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek met één van onze advocaten.

Regio's Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten kunnen ervoor zorgen dat u bij letselschade de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Wij zijn werkzaam in de regio's:

 • Eindhoven
 • Den Bosch
 • Tilburg
 • Breda
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch