Voorbeelden letselschade bedragen

Daan Andries 03-02-2023

Voorbeelden letselschade bedragen

Er wordt ons regelmatig gevraagd wat iemand met letselschade aan vergoeding ontvangt. Dit is echter van meerdere factoren afhankelijk. In deze blog vertellen we u daar meer over.

Vooraf

U heeft alleen recht op schadevergoeding als er een aansprakelijke partij is, die verantwoordelijk is voor het opgelopen letsel. Deze aansprakelijke partij is meestal verzekerd. Om die reden worden de meeste letselschadezaken geregeld met verzekeraars.

Wat bepaalt de hoogte van letselschade bedragen?

Hoe hoog de letselschade vergoeding voor een slachtoffer is, hangt met name af van:

De ernst van het letsel

Hierbij worden vaak de volgende categorieën gehanteerd:

 • uitzonderlijk zwaar letsel
 • ernstig letsel
 • matig letsel
 • gering letsel

De duur van het letsel

Bij ernstige verwondingen (zoals gecompliceerde botbreuken of inwendig letsel) is er vrijwel altijd sprake van blijvend letsel, terwijl er bij gering letsel vrijwel altijd algeheel herstel optreedt.

Bij uitzonderlijk zwaar letsel is meestal sprake van meervoudige letsels (dus letsel aan verschillende lichaamsdelen of organen), terwijl het bij gering letsel vaak gaat om enkelvoudige letsels (dus 1 gekwetst lichaamsdeel). Meervoudige letsels hebben meer tijd nodig om te herstellen en herstellen meestal niet volledig, waardoor er klachten en beperkingen blijven bestaan. Bij ernstige ongevallen komt het ook regelmatig voor dat een slachtoffer - of iemand die getuige is van het ongeval - geestelijk letsel oploopt.

Hoe iemands leven er voor het ongeval uitzag

De één is actiever dan de ander, bijvoorbeeld met werk, huishouden en hobby's. Er zijn echter ook mensen die - vanwege hun leeftijd of een aandoening - voor het ongeval al beperkingen hadden. Bij deze mensen loopt de schade meestal minder snel op, omdat hun leven minder verandert door het ongeval of de medische fout.

Wat voor effect het letsel heeft op iemands leven

Hetzelfde letsel kan bij twee mensen tot andere gevolgen leiden. Handletsel kan bijvoorbeeld voor musici betekenen dat ze hun beroep niet meer kunnen uitoefenen, terwijl mensen die op een kantoor werken veelal wel - met oplossingen zoals dicteerprogramma's - kunnen blijven werken.

Categorieën letselschade bedragen

Het opgelopen letsel is van grote invloed op de uitgekeerde letselschade bedragen, maar er is meer van belang. De materiële schade moet ook - ongeacht het soort letsel - zoveel mogelijk bewezen worden. Dit kan bij sommige schadeposten - zoals bij niet vergoede ziektekosten - met nota's en overzichten van de zorgverzekeraar. Bij sommige schadeposten - zoals huishoudelijke hulp - is de omvang echter moeilijker te bewijzen en daarom zijn er richtlijnen voor opgesteld.

Richtlijn letselschadebedragen 2023

De letselschade raad heeft verschillende richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn bedoeld om discussie over bepaalde schadeposten te voorkomen. Hierdoor kan vaak snel een voorschot op de schadevergoeding worden verstrekt.

In sommige letselschade richtlijnen staan normbedragen. Andere letselschade richtlijnen geven een manier om schade te berekenen.

De letselschade raad heeft voor de volgende schadeposten richtlijnen opgesteld:

 • de Letselschade Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding
 • de Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding
 • de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp
 • de Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid
 • de Letselschade Richtlijn Studievertraging
 • de Letselschade Richtlijn Licht Letsel incl. Smartengeld

Deze richtlijnen zijn bindend voor verzekeraars, maar niet voor de slachtoffers. Ze worden in de praktijk wel veelvuldig door beide partijen gebruikt.

Hoogte letselschade bedragen vaststellen

Een deel van de schade kan dus onderbouwd worden met nota's. Zijn er geen nota's beschikbaar, dan kan soms bij een richtlijn aansluiting worden gezocht. Er is echter ook schade die moeilijk(er) vast te stellen is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende schadeposten:

 • verlies van arbeidsvermogen
 • pensioenschade
 • kosten in verband met woonvoorzieningen (bijvoorbeeld als mensen door een ongeval op een rolstoel aangewezen zijn)

Om deze schade te begroten worden dan deskundigen ingeschakeld, zoals:

 • een arbeidsdeskundige
 • een bedrijfseconoom (bij een zelfstandig ondernemer)
 • een rekenkundige
 • een ergotherapeut
 • een bouwkundige

Zij stellen per schadepost vast welke financiële compensatie nodig is om de al opgetreden en toekomstige schade te kunnen dragen. De letselschade advocaat ziet erop toe dat er geen schade over het hoofd wordt gezien.

De vaststelling van de immateriële schade

Bij de immateriële schade gaat het niet om de schade die je in je portemonnee voelt, maar de schade die je in je hart voelt (emotionele schade). Er is door het ongeval of de medische fout sprake van pijn, verdriet en verminderde levensvreugde. De vergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. De hoogte daarvan is afhankelijk van verschillende factoren. Zaken die voor de hoogte bijvoorbeeld een rol spelen zijn:

 • de ernst van het letsel (licht letsel, matig letsel of zwaar letsel)
 • een langdurige ziekenhuisopname
 • jarenlange medische behandeling
 • moeilijkheden bij de re-integratie, bijvoorbeeld als het nodig is om een heel ander beroep te gaan uitoefenen dan men voorheen deed
 • als het slachtoffer een fors aantal maanden arbeidsongeschikt is of zelfs voor de rest van zijn leven arbeidsongeschikt blijft

In de meeste gevallen stellen de partijen samen de hoogte van het smartengeld vast. Alleen als de partijen er samen niet uitkomen, wordt hierover geprocedeerd. De rechter kent dan een schadevergoeding toe aan het slachtoffer. In de Smartengeldgids van de ANWB staan alle smartengeld bedragen die door rechters aan slachtoffers zijn toegekend.

Voorbeelden van letselschade bedragen

De omvang van de materiële schade hangt sterk af van hoe iemands leven er voor en na het ongeval uitziet. Een paar voorbeelden:

 • iemand die zijn werk vanwege het letsel niet meer kan doen heeft veelal een veel hogere schade dan iemand die dat nog wel kan of vóór het ongeval ook niet werkte
 • iemand met enkel een basis zorgverzekering heeft vaak meer ziektekosten die voor eigen rekening blijven dan iemand met een aanvullende zorgverzekering
 • iemand die (een deel van) het huishouden zelf deed, maar dat niet meer kan, heeft huishoudelijke hulp nodig, terwijl iemand die geen aandeel in het huishouden had of dit al uitbesteedde voor het ongeval deze hulp niet nodig heeft

Bij de smartengeld bedragen kun je iets beter inschatten op welk bedrag aan schadevergoeding iemand uitkomt. Zo kun je grofweg denken aan de volgende categorieën:

 • € 3.500,00 tot € 9.000,00 (denk aan eenvoudige botbreuken en whiplash letsel)
 • € 9.000,00 tot € 21.000,00 (denk aan gecompliceerde fracturen of blijvende visusvermindering)
 • € 21.000,00 tot € 43.000,00 (denk aan een amputatie van een lichaamsdeel)

Bedragen hoger dan € 43.000,00 zijn voorbehouden aan mensen met zeer ernstig letsel, zoals:

 • ernstige brandwonden
 • een dwarslaesie
 • niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Let op: het smartengeld is slechts een deel van de totale schadevergoeding. Er is ook altijd sprake van materiële schade en de vergoeding daarvoor is vaak (aanzienlijk) hoger dan het smartengeld.

Letselschade opgelopen?

Heeft u ernstig letsel opgelopen door een ongeval of medische fout? Neemt u dan vrijblijvend contact op met onze letselschade advocaat in Eindhoven en wij brengen dan samen met u in kaart op welk letselschade bedrag u recht heeft. Naast hulp om uw leven weer te kunnen oppakken, realiseren wij voor u de maximale schadevergoeding.

Regio's Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio's:

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch