Over rente, inflatie, rekenrente en vroeger

Daan Andries 06-07-2021

Over rente, inflatie, rekenrente en vroeger

Een letselschade zaak kan worden afgewikkeld wanneer:

 • de medische situatie duidelijk is en
 • de schadeposten goed in kaart zijn gebracht.
   

De verzekeraar betaalt voor de schade een vergoeding. Naar de toekomst toe gebeurt dit meestal in de vorm van een ‘som ineens’. Er wordt eenmalig een bedrag voldaan waarmee ook de toekomstige schade wordt vergoed.

Dat er wordt gekozen voor een som ineens is niet zo vreemd. Het slachtoffer wil vaak graag een nieuwe start maken. Steeds geconfronteerd worden met de letselschade zaak staat daaraan in de weg. En ook de verzekeraar wil een dossier graag sluiten.

Schadevergoeding met een som ineens

Bij de keuze voor een som ineens dient de schade ‘gekapitaliseerd’ te worden. Dit betekent het volgende: berekend moet worden welke vergoeding nu moet worden uitbetaald om ieder jaar de schade te kunnen dekken. Hierbij moet onder meer rekening gehouden worden met:

 • rente en
 • inflatie
   

Met andere woorden: rekening moet worden gehouden met de zogenaamde rekenrente (rente minus inflatie).

Rekenrente

Over de rekenrente is veel te doen. Met name omdat rente vooralsnog iets van vroeger lijkt te zijn.

Vroeger kreeg ik op mijn spaarrekening nog rente althans. Nu niet meer. Er moet in sommige gevallen al rente worden betaald over geld dat op een spaarrekening staat.

Onze dochter is nu vier jaar. Mogelijk dat zij mij ooit vraagt of het klopt dat je vroeger rente over je spaargeld kreeg. Misschien een mooi moment om dan meteen over de telefooncel te vertellen. Of het cassettebandje. Maar goed, ik dwaal af.

Dat over de rekenrente veel te doen is, is niet verwonderlijk. Bij een lange looptijd en een hoog schadebedrag kan de rekenrente een groot verschil uitmaken.

Stel: je schade is € 10.000,00 per jaar. Bij een looptijd van 20 jaar bedraagt de schade dan € 200.000,00. Bij een rekenrente van 3% heb je echter minder dan € 200.000,00 nodig om de schade te vergoeden.

Is de rekenrente negatief? En wil je toch dat de schade van € 10.000,00 per jaar vergoed wordt? Dan zal er een hoger bedrag dan € 200.000,00 moeten worden betaald.

Een slachtoffer heeft dan ook belang bij een lage rekenrente. En de verzekeraar bij een zo hoog mogelijke rekenrente.

Rechtspraak

Tot een aantal jaren terug werd in de rechtspraak gerekend met een rekenrente van 3%:

 • 6% rente en
 • 3% inflatie
   

Maar waar krijg je nu nog 6% rente?! Namens slachtoffers wordt dan ook sinds enkele jaren gesteld dat dit niet meer van deze tijd is. Gelukkig is de rechtspraak hierin meegegaan. In de meest recente uitspraken was de rekenrente voor de eerste 20 jaar zelfs negatief.

Aanbeveling rekenrente

Er is helaas niet één organisatie die per jaar de hoogte van de rekenrente bepaalt.

Wel heeft de rechtspraak in juni de ‘Aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken’ uitgebracht. Hierin wordt rechters aanbevolen hoe zij met de rekenrente kunnen omgaan. De Aanbevelingen bieden dan ook weer wat meer duidelijkheid (en ook in de Aanbevelingen is sprake van een negatieve rekenrente voor de eerste 20 jaar).

Letselschade opgelopen? En wil je zeker zijn van deskundige bijstand? Neem dan contact op voor een vrijblijvend intakegesprek.

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch