Hoe lang duurt de uitbetaling van letselschade?

Jikke Stappaerts-Zijlmans 07-12-2020

Hoe lang duurt de uitbetaling van letselschade?

De uitbetaling van letselschade laat vaak lang op zich wachten. Dit heeft er mee te maken dat er moet wachten tot het moment waarop de definitieve vaststelling van de schadevergoeding mogelijk is.

Letselschade opgelopen?

Wanneer u letselschade hebt opgelopen, kunt u Bewust Letselschade Advocaten inschakelen ter verkrijging van een letselschadevergoeding van de aansprakelijke partij. Er wordt dan een aansprakelijkstelling gezonden, waarin wordt verzocht om binnen 14 dagen de aansprakelijkheid te erkennen.

Een erkenning van de aansprakelijkheid binnen 14 dagen gebeurt helaas zeer zelden in een letselschadezaak. De aansprakelijke verzekeraar zal in de regel eerst willen onderzoeken wat er is gebeurd. In de Gedragscode Behandeling Letselschade is bepaald dat de aansprakelijke verzekeraar binnen drie maanden na ontvangst van de aansprakelijkstelling een onderbouwd standpunt over de aansprakelijkheid inneemt. In het geval de aansprakelijkheid wordt erkend, kan gesproken worden over een regeling van de letselschade. Daarbij zijn een aantal zaken van belang om uiteindelijk tot een vaststellingsovereenkomst te kunnen komen, waarin de definitieve schadevergoeding wordt vastgelegd.

Belang medische situatie voor uitbetaling letselschade

Het is belangrijk dat een zaak pas wordt afgewikkeld als er een medische eindsituatie is. Deze is er meestal pas na een paar jaren. Dit is een eerste reden waarom de uitbetaling van letselschade lang duurt.

Uitbetaling na expertise

Soms is er een medische expertise nodig om de beperkingen en risico’s voor de toekomst in kaart te brengen. Ook in zo'n geval laat de betaling van de uiteindelijke schadevergoeding lange tijd op zich wachten

Belang arbeidssituatie voor uitbetaling letselschade

Daarnaast is het verstandig om een zaak pas af te sluiten als uw positie op de arbeidsmarkt duidelijk is. Dit is een tweede reden waarom de uitbetaling van letselschade lang kan duren.

Als u uw baan verliest, komt u daarna door het letsel mogelijk moeilijk(er) ergens anders aan het werk. Het is dan fijn als de zaak nog niet gesloten is. U kunt dan namelijk mogelijk meer letselschade (zoals verlies aan arbeidsvermogen) vorderen. Ook kunt u dan nog hulp van een arbeidsdeskundige krijgen bij het vinden van nieuw werk. Het liefst willen we de zaak pas sluiten als u:

 • een arbeidscontract hebt voor onbepaalde tijd
 • uw eigen onderneming alweer geruime tijd goed loopt.

Met andere woorden: er moeten dus zo min mogelijk onzekerheden bestaan over de toekomst.

Belang deskundigen voor bepalen slotbetaling letselschade

Verder kan het even duren voordat duidelijk is hoe hoog de schade is. Zo zijn er wellicht deskundigen nodig om de schade te begroten. Dit is een derde reden waarom de uitbetaling van letselschade lang op zich laat wachten. Er zijn verschillende deskundigen die kunnen worden ingezet:

Een arbeidsdeskundige

Voor het in kaart brengen van:

 • uw behoefte aan hulp in het huishouden
 • uw behoefte aan hulp bij klussen in en rond het huis
 • het inkomen dat u zonder ongeval zou hebben gehad
 • het inkomen dat u met ongeval zult hebben

Een bedrijfseconoom

Voor deskundig financieel advies bij een zelfstandige en voor het in kaart brengen van: 

 • de eigen onderneming
 • hoe die onderneming er financieel voorstaat
 • wat uw aandeel daarin is of was
 • de markt/branche waar binnen de onderneming actief is
 • wat de kansen van de onderneming zijn/waren

Een ergotherapeut

Voor het in kaart brengen van: 

 • de benodigde voorzieningen in en rond het huis
 • de benodigde vervoersvoorzieningen

Sommige onderzoeken kunnen gelijktijdig worden ingezet, maar dit is lang niet altijd zo. Bovendien nemen de meeste onderzoeken al snel 6 maanden in beslag. Deze onderzoeken kunnen bovendien vaak pas starten nadat er een medische eindsituatie en rust op het arbeidsvlak is.

Begroting schade bij letsel

De informatie van de deskundigen is nodig voor het berekenen van:

 • het verlies van arbeidsvermogen
 • de behoefte aan huishoudelijke hulp
 • het verlies van zelfwerkzaamheid
 • de al gemaakte en nog te maken kosten in verband met voorzieningen

Rekenbureau letselschade

Vaak loopt de schade nog vele jaren door na het afwikkelen van de zaak. We moeten dan rekening houden met:

Om die reden wordt ook vaak een rekenbureau ingeschakeld. Het doel is immers om zo nauwkeurig mogelijk de letselschade te begroten.

Voorschotten op de letselschade

De schadebegroting neemt dus geruime tijd in beslag. Om de tussentijdse schade te dekken worden door de aansprakelijke partij voorschotten verstrekt. Hiervoor wordt er gedurende de letselschadezaak geregeld een schadestaat opgesteld, waarop de tussentijdse schade wordt begroot. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de voorschotten die al zijn betaald. De voorschotten dienen op grond van de Gedragscode Behandeling Letselschade binnen 14 dagen nadat de schade door de aansprakelijke verzekeraar is erkend worden voldaan. In de praktijk komt het echter geregeld voor dat slachtoffers langer op de uitbetaling van voorschotten moeten wachten.

Uitkering letselschade

Voordat we de letselschade afwikkelen willen we:

 • zo min mogelijk onzekerheden op medisch vlak en arbeidsvlak
 • de schade zo nauwkeurig mogelijk hebben begroot

De zaak wordt namelijk definitief afgewikkeld met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Daarna volgt dan de uitbetaling van de letselschade.

Contact

Heeft u een letselschadezaak lopen bij uw rechtsbijstandverzekeraar of een andere belangenbehartiger? Vraagt u zich af of het nodig is dat de zaak al zo lang loopt? Wij geven graag een second opinion. Of hebt u een ongeval gehad en zoekt u een letselschade advocaat? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Regio’s Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio’s:

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch