Hoe lang duurt de uitbetaling van letselschade?

Jikke Stappaerts-Zijlmans 07-12-2020

Hoe lang duurt de uitbetaling van letselschade?

De uitbetaling van letselschade laat vaak lang op zich wachten. Wij zullen uitleggen waarom.


 

Medische situatie en uitbetaling van letselschade
 

Het is belangrijk dat een zaak pas wordt afgewikkeld als er een medische eindsituatie is. Deze is er meestal pas na een paar jaren. Daarna volgt vaak ook een medische expertise. Deze is nodig om de beperkingen en risico’s voor de toekomst in kaart te brengen. Dit is een eerste reden waarom de uitbetaling van letselschade lang op zich laat wachten.

 

Arbeid en uitbetaling van letselschade

Daarnaast is het verstandig om een zaak pas af te sluiten als uw positie op de arbeidsmarkt duidelijk is. Een tweede reden waarom de uitbetaling van letselschade lang kan duren.

Als u uw baan verliest, komt u daarna door het letsel mogelijk moeilijk(er) ergens anders aan het werk. Het is dan fijn als de zaak nog niet gesloten is. U kunt dan namelijk mogelijk meer schade (zoals verlies aan arbeidsvermogen) vorderen. Ook kunt u dan nog hulp van een arbeidsdeskundige krijgen bij het vinden van nieuw werk. Het liefst willen we de zaak pas sluiten als u:

 • een arbeidscontract heeft voor onbepaalde tijd

of

 • uw eigen onderneming alweer geruime tijd goed loopt.

 

Er moeten dus zo min mogelijk onzekerheden bestaan over de toekomst.

 

Begroting van de letselschade

Verder kan het even duren voordat duidelijk is hoe hoog de schade is. De schade bestaat namelijk niet alleen uit gemaakte kosten. Er moet dus meer gebeuren dan het verzamelen van bonnetjes. Zo zijn er wellicht deskundigen nodig om de schade te begroten. Dit is een derde waarom de uitbetaling van letselschade lang op zich laat wachten.

 

Deskundigen voor de schadebegroting

Een arbeidsdeskundige: voor het in kaart brengen van:

 • uw behoefte aan hulp in het huishouden
 • uw behoefte aan hulp bij klussen in en rond het huis
 • het inkomen dat u zonder ongeval zou hebben gehad
 • het inkomen dat u met ongeval zult hebben

Een bedrijfseconoom: voor het in kaart brengen van:

 • een eigen onderneming
 • hoe deze er financieel voorstaat
 • wat uw aandeel daarin is of was
 • de markt/branche
 • wat zijn/waren de kansen van de onderneming

 

Een ergotherapeut: voor het in kaart brengen van:

 • de benodigde voorzieningen in en rond het huis
 • de benodigde vervoersvoorzieningen

 

Sommige onderzoeken kunnen gelijktijdig worden ingezet, maar dit is lang niet altijd zo. Bovendien nemen de meeste onderzoeken al snel 6 maanden in beslag. Deze onderzoeken kunnen bovendien vaak pas starten nadat er:

 • een medische eindsituatie is

en

 • rust op arbeidsvlak.

 

De uitbetaling van de letselschade

Deze informatie van de deskundigen is nodig voor het berekenen van:

 

Vaak loopt de schade nog vele jaren door na het afwikkelen van de zaak. We moeten dan rekening houden met:

 

Om die reden wordt ook vaak een rekenbureau ingeschakeld. Het doel is immers om zo nauwkeurig mogelijk de schade te begroten.

 

Voorschotten op de letselschade

De schadebegroting neemt dus geruime tijd in beslag. Er worden echter regelmatig schadestaten opgesteld. Hierop staat de schade die al geleden is. Op basis hiervan worden voorschotten op de uiteindelijke schadevergoeding verstrekt. Dit om te voorkomen dat u in de financiële problemen komt. Dat de uitbetaling van letselschade lang op zich laat wachten is dus geen probleem.

 

Conclusie en afsluiting

Voordat we de zaak afwikkelen willen we:

 • zo min mogelijk onzekerheden op medisch vlak en arbeidsvlak
 • de schade zo nauwkeurig mogelijk begroot hebben

 

De zaak wordt namelijk meestal definitief afgewikkeld met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Daarna volgt dan de uitbetaling van de letselschade.

 

 

Contact

Heeft u een letselschadezaak lopen bij uw rechtsbijstandverzekeraar of een andere belangenbehartiger? Vraagt u zich af of het nodig is dat de zaak al zo lang loopt? Wij geven graag een second opinion. Of hebt u een ongeval gehad en zoekt u een letselschade advocaat? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Regio’s Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio’s:

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch