Schadeposten letselschade

Jikke Stappaerts-Zijlmans 30-04-2021

Welke schadeposten bij letselschade moeten er eigenlijk vergoed worden door de aansprakelijke partij? In dit blog geven wij u het antwoord.

Als u door een ongeval, medische fout of misdrijf letselschade oploopt, brengt dat schade met zich mee. Het kan dan gaan om de volgende schadeposten:

 • beschadigde zaken
 • kosten
 • gemiste inkomsten
 • onbetaalde hulp
 • pijn, verdriet en ellende (immateriële letselschade)

Met zwaar letsel zal een slachtoffer vrijwel altijd inkomensverlies lijden, terwijl er ook sprake is van doorlopende woonkosten en medische schadeposten. Welke schadeposten bij letselschade moeten vergoed worden door de aansprakelijke partij?

We zullen de verschillende schadeposten in deze blog toelichten.

Beschadigde zaken

Bij beschadigde zaken kunt u denken aan:

 • de auto, motor, scooter of fiets
 • kleding
 • telefoon
 • horloge

Kosten

Bij kosten kunt u denken aan:

 • kosten in verband met een opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • reiskosten van familie (bezoek in het ziekenhuis of revalidatiecentrum)
 • reiskosten en parkeerkosten (bezoeken aan artsen, therapeuten, het UWV, de letselschadeadvocaat)
 • niet-vergoede medische kosten
 • kosten zonder nut (annuleringskosten voor een concert, de contributie voor een sportvereniging)
 • kosten voor de betaalde hulp in en rond het huis
 • kosten voor woon- en vervoersvoorzieningen
 • extra kosten vanwege een aangepaste vakantie

Een aantal van deze kostenposten die kunnen ontstaan bij letselschade zullen we hieronder uitwerken.

Medische kosten

Gelukkig worden veel medische kosten door de zorgverzekeraar vergoed. Er zijn echter ook kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het eigen risico
 • een eigen bijdrage voor fysiotherapie of een andere behandeling
 • een eigen bijdrage in verband met een persoons gebonden budget (PGB)
 • kosten voor de huur van medische hulpmiddelen
 • kosten voor medicatie en verband (apotheek of drogist)

De aansprakelijke tegenpartij moet deze kosten vergoeden. Dit levert vrijwel nooit discussie op omdat deze kosten blijken uit facturen of overzichten van de zorgverzekeraar.

Kosten voor woon- en vervoersvoorzieningen

Als iemand ernstig letsel heeft opgelopen kan het noodzakelijk zijn om blijvende aanpassingen in en aan het huis te laten aanbrengen. Denk hierbij aan:

 • een traplift
 • bredere deuren vanwege rolstoelgebruik
 • het verwijderen van drempels vanwege rolstoelgebruik
 • beugels voor op het toilet en in de badkamer

Daarnaast is een slachtoffer met ernstig letsel wellicht aangewezen op andere vervoersmiddelen om zich van A naar B te verplaatsen. Denk hierbij aan:

 • een automaat (in plaats van een handgeschakelde auto)
 • een elektrische fiets
 • een driewielfiets
 • een handbike (bij verlamming van de benen)

Ook hier dient een bepaalde vergoeding voor te worden betaald waarbij rekening wordt gehouden met de kosten die men nu niet meer kwijt is aan een gewone auto of fiets.

Verlies van arbeidsvermogen

Bij gemiste inkomsten spreken we van verlies van arbeidsvermogen. Hier is vaak sprake van bij arbeidsongeschiktheid door het opgelopen letsel. Dit is vaak al het geval als iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en vrijwel altijd als iemand langer arbeidsongeschikt is. Onder verlies van arbeidsvermogen valt ook:

 • studievertraging
 • verlies wegens economische kwetsbaarheid
 • pensioenschade

Verlies aan arbeidsvermogen betreft meestal een grote schadepost. Een werknemer belandt door het letsel regelmatig na 2 jaar ziekte in de WIA en een zelfstandig ondernemer kan misschien enige tijd door met een tijdelijke hulpkracht maar moet soms zelfs zijn bedrijf stopzetten. De financiële gevolgen zijn dan groot.

Verlies van zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid

Onbetaalde hulp wordt vaak geboden bij:

 • de persoonlijke verzorging (verlies van zelfredzaamheid)
 • de huishoudelijke taken
 • klussen in en om het huis en de tuin (verlies van zelfwerkzaamheid)

Ook onbetaalde hulp komt voor vergoeding in aanmerking. Daarvoor wordt dan een redelijke vergoeding bepaald.

Voor huishoudelijke hulp bestaande uit mantelzorg heeft de letselschade raad een richtlijn opgesteld.

Immateriële schade

Bij alle hierboven genoemde schadeposten gaat het om materiële schade. Er is echter ook altijd immateriële schade door de pijn, verdriet en ellende (ook wel gederfde levensvreugde genoemd) die een ongeval met zich brengt. Hiervoor wordt smartengeld betaald.

Letselschade schadeposten

Hierboven zijn vaker voorkomende schadeposten genoemd. Er kan echter ook schade zijn die nog niet genoemd is. Gaat het om kosten die u zonder het ongeval, de medische fout of het misdrijf niet zou hebben gehad? Dan gaat het vermoedelijk om schade die voor vergoeding in aanmerking komt.

Schade beperkende maatregelen

Op een slachtoffer rust de plicht om de schade zoveel mogelijk te beperken. Het is daarom verstandig om grote aankopen vooraf te bespreken met uw letselschade advocaat. Deze gaat hierover dan in overleg met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Om te voorkomen dat er na een aankoop of verbouwing discussie ontstaat over de vraag of het gaat om redelijke kosten die door de aansprakelijke tegenpartij vergoed moeten worden, wordt dan soms een beroep gedaan op:

 • een ergotherapeut (bijvoorbeeld voor vervoersvoorzieningen)
 • een bouwkundige (voor woonvoorzieningen)

Zij brengen dan in kaart wat er aangepast moet worden en wat redelijke kosten daarvoor zijn.

Toekomstige schadeposten

Hierboven zijn de belangrijkste schadeposten toegelicht. Veel van deze schadeposten blijven bestaan tot pensioenleeftijd of zelfs tot het overlijden van degene die letselschade heeft opgelopen. Om te berekenen wat iemand met letselschade nu dient te ontvangen om daar de rest van zijn leven zijn letselschade mee op te vangen, wordt vaak een rekenbureau ingeschakeld. Deze houdt bij de berekening rekening met onder andere:

 • de wettelijke rente
 • de inflatie
 • de fiscale component (de verschuldigde vermogensbelasting in box 3)

Financiële gevolgen goed in beeld krijgen?

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u er zeker van zijn dat er geen schade over het hoofd wordt gezien? Een letselschade advocaat helpt u om de schadeclaim te onderbouwen en zo de maximale schadevergoeding te realiseren.

Regio's Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade advocaten zijn werkzaam in de regio's:

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch