Verlies arbeidsvermogen: loondienst

Letsel leidt vaak tot (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Hierdoor ontvangt u (na verloop van tijd) minder of geen loon en/of een uitkering. Het verschil tussen uw netto-inkomen in de situatie zonder en in de situatie met het ongeval noemen we verlies van arbeidsvermogen. Het bepalen van het inkomen in de situatie zonder ongeval kan ingewikkeld zijn. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met:

  • loonsverhogingen in de toekomst;
  • functiewijzigingen (promotie).

Natuurlijk is het ook belangrijk om goed in te schatten hoe uw inkomen zich in de situatie met ongeval zal ontwikkelen. Om die reden schakelen wij soms een arbeidsdeskundige in. Men spreekt van verlies van arbeidsvermogen en niet van inkomstenderving. Daarmee wordt voorkomen dat u over de vergoeding belasting in Box I moet betalen. Voor de zekerheid bedingen wij bij de aansprakelijke partij een belastinggarantie.

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch