Reiskosten

In verband met het letsel zult u vermoedelijk artsen en therapeuten bezoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om een specialist, een fysiotherapeut of uw huisarts. Houdt u nauwkeurig bij:

  • wanneer u welke arts bezocht heeft;
  • hoeveel kilometers u in verband met die bezoeken hebt afgelegd.

Voor reizen met de auto geldt een richtlijn op basis waarvan voor de eerste 2.000 kilometer per jaar € 0,26 per kilometer vergoed dient te worden. Legt u meer dan 2.000 kilometer per jaar af, dan moet worden bekeken welke vergoeding hiervoor redelijk is. Als u met het openbaar vervoer reist, dienen uw volledige kosten vergoed te worden. Bewaart u dus de vervoersbewijzen.

 

Soms is het om medische redenen niet mogelijk om met het openbaar vervoer of gewone auto te reizen. Het kan dan noodzakelijk zijn om per taxi naar uw afspraak met een arts of therapeut te gaan. In dat geval dienen de volledige kosten te worden vergoed. Wel dient u eerst een vergoeding voor taxivervoer aan te vragen bij uw zorgverzekeraar. Bewaart u wel de bon van de taxi.

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch