Letselschade door sport en spel

Bent u aansprakelijk voor de letselschade als u per ongeluk iemands been breekt tijdens een voetbalwedstrijd? Met andere woorden: hoe zit het nu met de aansprakelijkheid bij sport en spel? Hieronder leest u er meer over. Wilt u direct meer informatie, omdat u letsel bij sport en spel hebt opgelopen? Neem dan contact met ons op voor een gesprek met een letselschadespecialist.

[CTA]

Het risico op letselschade door sport en spel

Veel sport- en spelactiviteiten zijn naar hun aard risicovol. De kans dat u bij een spel letsel oploopt is groot. Zeker bij contactsporten, zoals voetbal. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het volgende letsel:

 • botbreuken
 • letsel aan banden en spieren
 • hersenletsel

Als u gaat sporten accepteert u die risico’s. Althans, tot op zeker hoogte natuurlijk. Er gelden natuurlijk regels waaraan iedereen zich dient te houden. Denk bijvoorbeeld aan natrappen tijdens een voetbalwedstrijd. Is dit een risico dat je accepteert tijdens een voetbalwedstrijd? 

Een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid

Stel: u brengt iemand tijdens een wedstrijd letsel toe met een tackle. In de meeste gevallen bent u dan niet aansprakelijk. Binnen sport- en spelsituaties geldt namelijk een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid. De reden daarvan is, in de woorden van de Hoge Raad, dat:

‘(…) deelnemers aan die sport of dat spel in redelijkheid tot op zeker hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen (…) van elkaar moeten verwachten.’

Met andere woorden: een tackle in de supermarkt kunt u beter achterwege laten. U zult aansprakelijk zijn voor de letselschade en een schadevergoeding moeten betalen. Bij een tackle op het voetbalveld zal dit doorgaans niet het geval zijn.

Ook wanneer een spelregel wordt overtreden leidt dit niet automatisch tot aansprakelijkheid voor letselschade. Deze overtreding is wel een factor die meeweegt bij de beoordeling.

Geen verhoogde drempel voor aansprakelijkheid bij gymongevallen

Om misverstanden te voorkomen: bij gymongevallen is er geen verhoogde drempel voor aansprakelijkheid. Bij een gymongeval staat immers niet de verhouding tussen de sporters centraal, maar de verhouding tussen school en leerling.

Wanneer kunt u wel letselschade claimen?

Natrap arrest

Een goed voorbeeld van wat ontoelaatbaar is vinden we in het natrap arrest van de Hoge Raad.

Tijdens een voetbalwedstrijd wordt een speler geschopt. De speler loopt daardoor letsel op. De speler is echter niet meer in het bezit van de bal. Een klassiek geval van natrappen dus. De schop wordt aangemerkt als een abnormaal gevaarlijke gedraging. De bal was namelijk helemaal niet meer in de buurt. Vanwege deze grove overtreding werd in het natrappen arrest aansprakelijkheid voor de letselschade aangenomen. De speler die de trap gaf, was voor het letsel aansprakelijk en moest een schadevergoeding betalen aan de andere speler.

Ook een onvoorziene gedraging kan leiden tot aansprakelijkheid voor letselschade. Bij volleybal hoeft u bijvoorbeeld niet te verwachten dat iemand een bal wegtrapt in uw gezicht.

Juridische bijstand van een letselschade expert

Als u vermoedt dat er in uw situatie sprake was van een grove overtreding waardoor u letselschade opgelopen heeft, neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek met een juridisch specialist.

Onze advocaten weten als letselschade expert alles van letselschade door sport en spel en kunnen snel inschatten of het zinvol is om de andere speler aansprakelijk te stellen. Indien de andere speler aansprakelijk is, kunnen wij u ook helpen om de hoogst mogelijke schadevergoeding voor u te realiseren. Daarbij het wel relevant om het volgende voor ogen te houden.

In praktijk zelden schadevergoeding voor letselschade door sport en spel

Bij Bewust Letselschade Advocaten staan wij voor een eerlijk verhaal. Vaak is het voor sporters helaas niet mogelijk om exact aan te tonen wat er is gebeurd en hoe zij het letsel hebben opgelopen. Dit maakt het haast onmogelijk om te bewijzen dat de gedraging viel buiten de orde van het normale spel. Dat er bijvoorbeeld een rode kaart is gegeven, is op zichzelf immers niet voldoende.

In de praktijk betekent dit dat een sporter met letsel vaak geen schadevergoeding kan claimen voor de letselschade. Het is niet onmogelijk voor een sporter met letselschade om vergoeding van de schade te claimen.

Wat kunt u doen om de kans op een schadevergoeding te vergroten?

Zorg er in ieder geval voor dat u direct zoveel mogelijk bewijs verzamelt met betrekking tot wat er is gebeurd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan camerabeelden of verklaringen van getuigen. Op die manier kunt u mogelijk toch aantonen dat de gedraging viel buiten de orde van het normale spel. Wanneer u daarin slaagt, heeft u recht op een schadevergoeding.

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

De schade die voor vergoeding in aanmerking komt kan worden onderverdeeld in twee soorten schade, namelijk materiële en immateriële schade.

Materiële schade

Materiële schade is schade die u voelt in uw portemonnee. U kunt daarbij denken aan:

 • reiskosten
 • parkeerkosten
 • niet-vergoede medische kosten
 • verlies van arbeidsvermogen
 • huishoudelijke hulp
 • verlies van zelfwerkzaamheid
 • verlies van zelfredzaamheid

Immateriële schade (smartengeld)

Smartengeld is een vergoeding voor het leed dat is veroorzaakt. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Heeft u letsel opgelopen? Bel voor een letselschadespecialist

Een letselschadespecialist van ons kantoor gaat graag vrijblijvend met u het gesprek aan om in te schatten of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade. Als de aansprakelijkheid wordt erkend komen onze kosten doorgaans voor rekening van de aansprakelijke partij.

[CTA]

Regio's Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

Hebt u letsel opgelopen? De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten kunnen u helpen bij het krijgen van een schadevergoeding. Wij zijn werkzaam in de regio's:

 • Eindhoven
 • Den Bosch
 • Tilburg
 • Breda
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch