Daan Andries

Ik ben advocaat geworden om mensen te helpen. Binnen de advocatuur heb ik er daarom bewust voor gekozen om mij te specialiseren op het gebied van letsel- en overlijdensschade. Juist bij letsel- en overlijdensschade merk ik dat ik een verschil kan maken voor mensen. Een verschil met waarde.

Als slachtoffer of naaste heeft u vaak veel vragen. Daarnaast komt u ineens ongevraagd terecht in een voor u onbekende wereld. Een wereld vol onzekerheden en met een eigen, juridische taal. Het is mijn taak om u in die wereld bij te staan. Hierbij heb ik oog voor u als mens. U staat centraal. Het is belangrijk voor mij om te weten wie u bent en wat u graag wilt. Alleen op die manier kan ik u goed informeren en adviseren. Ik ben daarbij altijd eerlijk over de mogelijkheden. Samen met u kijk ik naar wat het beste is voor u. Uw herstel staat uiteraard voorop. Daarnaast dient de schade volledig te worden vergoed. Niet meer, maar zeker ook niet minder.

Ik werk sinds 2008 in Eindhoven, maar woon al mijn hele leven in Dongen. Om die reden ben ik ook werkzaam in Dongen en de omringende gemeenten, zoals Waalwijk, Loon op Zand, Tilburg, Gilze en Rijen, Breda en Oosterhout.

Registratie rechtsgebiedenregister

Daan Andries heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

  • slachtofferzaken
  • letselschaderecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.


Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch