Second Opinion

Hebt u een letselschadezaak lopen en heeft de verzekeraar een voorstel gedaan voor een eindregeling? In een second opinion beoordelen we graag of dit voorstel recht doet aan uw zaak.

Hebt u een zaak lopen bij een andere belangenbehartiger en twijfelt u of uw zaak wel goed behartigd wordt? Ook dan brengen wij graag een second opinion uit.

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, dient deze verzekeraar de second opinion veelal te vergoeden op grond van de polisvoorwaarden. Als uit de second opinion volgt dat uw zaak bij de rechter wèl goede kans maakt, of dat u een hogere schadevergoeding kunt vragen, dan moet de rechtsbijstandsverzekeraar met dit advies verder.

Video afspelen niet ondersteund

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch