Welke letselschade richtlijnen zijn er?

Jikke Stappaerts-Zijlmans 19-10-2020

Welke letselschade richtlijnen zijn er?

Rond het jaar 2000 werden de eerste letselschade richtlijnen ontwikkeld door de Letselschaderaad. Inmiddels zijn er 6 richtlijnen. De richtlijnen zijn bedoeld om discussie over bepaalde schadeposten te voorkomen. Hierdoor kan vaak snel een voorschot op de schadevergoeding worden verstrekt.

In sommige letselschade richtlijnen staan normbedragen. Andere letselschade richtlijnen geven een manier om schade te berekenen.

De richtlijnen zijn bindend voor partijen die de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) onderschrijven. Dit zijn onder andere de leden van het Verbond van Verzekeraars. Alle schadeverzekeraars in Nederland zijn lid van dit Verbond.

Voor slachtoffers zijn de letselschade richtlijnen niet bindend. Wel worden de letselschade richtlijnen vaak toegepast. Het kan zijn dat uw situatie (sterk) afwijkt van de normen. In dat geval doet een concrete schadeberekening meer recht aan uw situatie. De letselschade richtlijnen worden dan niet toegepast.

De letselschade richtlijnen van de Letselschaderaad zijn:

De Letselschade Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding

In deze richtlijn is een vast bedrag per dag opgenomen voor een opname in:

 • een ziekenhuis
 • een revalidatiecentrum
 • een verpleeginrichting of
 • sanatorium

De vergoeding dekt de kosten van:

 • de aanschaf van ziekenhuiskleding en
 • kosten om het verblijf te veraangenamen

Bij dit laatste kunt u denken aan:

 • parkeergeld voor het familiebezoek
 • extra telefoonkosten
 • de aanschaf van boeken of tijdschriften
 • de huur van TV, spelletjes of film
 • consumpties
 • bloemen

U hoeft hier dus geen bonnetjes van te bewaren en krijgt deze vergoeding altijd bij een opname van 1 of meer dagen.

De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding

Deze richtlijn ziet op:

 • de reiskosten van familieleden voor bezoek in het ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • de reiskosten in verband met bezoeken aan artsen, therapeuten en de letselschadeadvocaat

De daadwerkelijk gemaakte kosten voor het openbaar vervoer moeten worden vergoed. Dit geldt ook voor taxikosten.

Voor het reizen met een eigen auto is een vergoeding per kilometer vastgelegd. Tenzij er meer dan 2000 kilometer per jaar wordt afgelegd. In dat geval adviseert de Letselschaderaad om de vergoeding concreet vast te stellen.

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

Het kan zo zijn dat er sprake is van onbetaalde hulp in het huishouden. Bijvoorbeeld door familie, vrienden en kennissen. In de richtlijn is vastgelegd wat hiervoor een redelijke vergoeding is. Voorwaarden zijn:

 • dat het gaat om werkzaamheden die u voor het ongeval zelf deed
 • en vanwege het ongeval zelf niet meer kunt doen

In de richtlijn staan normbedragen voor de eerste 3 maanden na het ongeval. Welk normbedrag voor u geldt is afhankelijk van:

 • de omvang van uw huishouden
 • de mate waarin u beperkt bent om zelf het huishouden te doen.

Verder staat in de richtlijn welke vergoeding geldt na de eerste 3 maanden.

De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid

Deze richtlijn ziet op klussen in en rond het huis en de tuin. De richtlijn is van toepassing wanneer u:

 • deze werkzaamheden verrichtte voor het ongeval en
 • dat door het ongeval niet meer kunt

De richtlijn bevat normbedragen per jaar. Welk normbedrag voor u geldt hangt af van:

 • of u in een koop- of huurhuis woont
 • wat voor type woning u heeft
 • of u een tuin heeft
 • of de woning veel of weinig onderhoud vergt

Daarnaast wordt nog gekeken naar de mate waarin u beperkt bent om deze klussen te doen.

De Letselschade Richtlijn Studievertraging

Mogelijk loopt u door een ongeval studievertraging op. Hierdoor kunt u pas later gaan werken. Hiervoor is deze richtlijn in het leven geroepen. De richtlijn bevat normbedragen die afhankelijk zijn van het niveau van de opleiding. Volgens deze richtlijn wordt maximaal 1 jaar studievertraging vergoed.

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel incl. Smartengeld

Als iemand zich meldt bij een letselschade advocaat is er zelden sprake van licht letsel. Toch wordt deze richtlijn voor de volledigheid ook vermeld. Deze richtlijn bevat een stappenplan voor de afhandeling van een lichte letselschade. Verder biedt de richtlijn informatie voor een redelijke smartengeldvergoeding bij licht letsel.

Afsluitend

Deze letselschade richtlijnen zijn handig, maar moeten niet automatisch worden toegepast. Soms is een concrete schadebegroting nodig. Bovendien is er vaak ook sprake van schadeposten waar geen richtlijnen voor gelden. U kunt dan denken aan verlies van zelfredzaamheid en verlies van arbeidsvermogen.

Contact

Heeft u letselschade opgelopen als gevolg van:

En wilt u weten wat u aan schadevergoeding kunt claimen? Neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek.

Regio's Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio's:

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch