Aan welke gedragsregels moeten verzekeraars zich houden?

Jikke Stappaerts-Zijlmans 08-10-2020

Aan welke gedragsregels moeten verzekeraars zich houden?

Met enige regelmaat wordt er een uitzending van een TV-programma gewijd aan letselschadezaken. Het gaat dan over zaken die onnodig traag verlopen. Gelukkig is dit in mijn ervaring uitzondering. Tenminste, als het niet gaat om aansprakelijkheid voor medische fouten.

Er zijn namelijk wel gedragsregels vastgelegd. Deze zijn bindend voor de leden van het Verbond van Verzekeraars. Het gaat om de volgende gedragscodes:

 • Gedragscode Behandeling Letselschade (de GBL)
 • Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (de GOMA)

De Gedragscode Behandeling Letselschade

De GBL bevat onder andere de volgende gedragsregels voor de verzekeraars:

 • uiterlijk twee weken na de ontvangst van de aansprakelijkstelling een ontvangstbevestiging sturen
 • binnen drie maanden een onderbouwd standpunt innemen over de aansprakelijkheid
 • ten minste één keer per jaar persoonlijk contact hebben met de benadeelde
 • motiveren welke schade zij erkent en wat nog nader onderzoek verdient
 • uitkeren van de verschenen en erkende of vastgestelde schade binnen 14 dagen

In 2012 is aan de GBL ook een Medische Paragraaf toegevoegd. Hierin zijn o.a. ‘good practices’ vastgelegd over:

 • algemene uitgangspunten zoals objectiviteit en onafhankelijkheid van de medisch adviseurs
 • het vragen van medisch advies
 • het verzamelen van en het omgaan met medische informatie
 • het medisch advies
 • de medische expertise

De Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid

Bij een - mogelijke - medische fout dienen de betrokken partijen de gedragsregels uit de GOMA na te leven. De GOMA bevat o.a. de volgende gedragsregels:

 • bij een incident neemt de zorgaanbieder uiterlijk binnen 24 uur contact op met de patiënt
 • bij een fout erkent de zorgaanbieder dit en biedt hij de patiënt verontschuldigingen aan
 • de aansprakelijkheidsverzekeraar neemt binnen drie maanden een onderbouwd standpunt in over de aansprakelijkheid

Verder geeft de verzekeraar schriftelijk en gemotiveerd aan wat hij

 • erkend
 • afwijst
 • nog nader wil onderzoeken

Soms is de verzekeraar niet in staat om een standpunt in te nemen over de aansprakelijkheid. Dan is het nodig om een medisch deskundige in te schakelen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in onderling overleg. De aansprakelijkheidsverzekeraar draagt hiervan dan de kosten.

Het kan ook zijn dat er een verschil van inzicht op medische gebied blijft bestaan. Dan zal in gezamenlijk overleg een medisch deskundigenonderzoek worden gevraagd. Beide partijen betalen de helft van de kosten hiervan.

Naleving van de gedragsregels

Het is natuurlijk goed dat deze gedragsregels er zijn. Er staan echter helaas geen sancties op het niet naleven ervan. Wordt er een termijn overschreden? Dan kan er helaas niet veel meer dan geklaagd worden bij de verzekeraar.

Enkele leden van de Tweede Kamer zijn al jaren bezig met het maken van plannen voor het:

 • invoeren van tuchtrecht voor verzekeraars
 • wettelijk vastleggen van termijnen

De huidige zelfregulering schiet namelijk tekort.

Mijn ervaringen met de gedragsregels

Persoonlijk vind ik dat de GBL veelal goed wordt nageleefd. Wel overschrijden de verzekeraars van medici regelmatig de termijnen van de GOMA. Er wordt alles aan gedaan om de aansprakelijkheid buiten de deur te houden. Van enige voortvarendheid aan hun zijde is geen sprake. Daardoor duurt de discussie over de aansprakelijkheid vaak jaren. Als de aansprakelijkheid dan wordt erkend of vastgesteld, moet de schaderegeling nog beginnen. En deze neemt ook nog de nodige tijd in beslag.

Contact

Hebt u letselschade? En wilt u weten of Bewust Letselschade Advocaten iets voor u kan betekenen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op (e-mail: info@bewustlsa.nl of telefoon: 040 – 369 0 169).

Regio's Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio's:

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch