Aan welke gedragsregels moeten verzekeraars zich houden?

Jikke Stappaerts-Zijlmans 08-10-2020

Aan welke gedragsregels moeten verzekeraars zich houden?

Mijn cliënten vragen zich regelmatig af aan welke gedragsregels Nederlandse particuliere verzekeraars zich moeten houden in letselschadezaken.

Met enige regelmaat wordt er een uitzending van een TV-programma gewijd aan letselschadezaken. Het gaat dan over zaken die onnodig traag verlopen. Gelukkig is dit in mijn ervaring uitzondering. Tenminste, als het niet gaat om aansprakelijkheid voor medische fouten.

Welke gedragscodes? 

Er zijn namelijk wel gedragsregels vastgelegd in gedragscodes. Deze zijn in het leven geroepen om de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschade te vergroten. De gedragscodes moeten zo zorgen voor een betere afwikkeling van letselschade. De gedragscodes zijn opgesteld door vertegenwoordigers van de Nederlandse particuliere verzekeraars (aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars) en de Letselschaderaad. Het gaat dus om bindende zelfregulering. Deze gedragscodes zijn bindend voor de leden van het Verbond van Verzekeraars. Het gaat om de volgende gedragscodes:

 • Gedragscode Behandeling Letselschade (de GBL)
 • Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (de GOMA)

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL letselschade)

De GBL bevat onder andere de volgende gedragsregels voor de verzekeraars:

 • uiterlijk twee weken na de ontvangst van de aansprakelijkstelling een ontvangstbevestiging sturen
 • binnen drie maanden een onderbouwd standpunt innemen over de aansprakelijkheid
 • ten minste één keer per jaar persoonlijk contact hebben met de benadeelde
 • motiveren welke schade zij erkent en wat nog nader onderzoek verdient
 • uitkeren van de verschenen en erkende of vastgestelde schade binnen 14 dagen

Het betreffen derhalve heldere afspraken.

In 2012 is aan de GBL ook een Medische Paragraaf toegevoegd. Hierin zijn o.a. ‘good practices’ vastgelegd over:

 • algemene uitgangspunten zoals objectiviteit en onafhankelijkheid van de medisch adviseurs
 • het vragen van medisch advies
 • het verzamelen van en het omgaan met medische informatie
  Denk aan een gedragscode informatieverstrekking: wanneer is het opvragen van informatie over de medische voorgeschiedenis noodzakelijk?
 • het medisch advies
 • de medische expertise

De Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid

Bij een - mogelijke - medische fout dienen de betrokken partijen de gedragsregels uit de GOMA na te leven. De GOMA bevat o.a. de volgende gedragsregels:

 • bij een incident neemt de zorgaanbieder uiterlijk binnen 24 uur contact op met de patiënt
 • bij een fout erkent de zorgaanbieder dit en biedt hij de patiënt verontschuldigingen aan
 • de aansprakelijkheidsverzekeraar neemt binnen drie maanden een onderbouwd standpunt in over de aansprakelijkheid

Verder geeft de verzekeraar schriftelijk en gemotiveerd aan wat hij

 • erkend
 • afwijst
 • nog nader wil onderzoeken

Soms is de verzekeraar niet in staat om een standpunt in te nemen over de aansprakelijkheid. Dan is het nodig om een medisch deskundige in te schakelen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in onderling overleg. De aansprakelijkheidsverzekeraar draagt hiervan dan de kosten.

Het kan ook zijn dat er een verschil van inzicht op medische gebied blijft bestaan. Dan zal in gezamenlijk overleg een medisch deskundigenonderzoek worden gevraagd. Beide partijen betalen de helft van de kosten hiervan.

Naleving van de gedragsregels

Het is natuurlijk goed dat deze gedragsregels er zijn. Er staan echter helaas geen sancties op het niet naleven ervan. Wordt er een termijn overschreden? Dan kan er helaas niet veel meer dan geklaagd worden bij de verzekeraar. Andere passende maatregelen zijn er nog niet.

Enkele leden van de Tweede Kamer zijn al jaren bezig met het maken van plannen voor het:

 • invoeren van tuchtrecht voor verzekeraars
 • wettelijk vastleggen van termijnen

De huidige zelfregulering schiet namelijk tekort en kan onvoldoende zekerheid bieden aan slachtoffers over het verloop van de letselschadezaak. Hopelijk zorgt de politiek er op korte termijn voor dat er wel passende maatregelen kunnen worden genomen als een verzekeraar niet voortvarend en netjes te werk gaat. Slachtoffers zoveel mogelijk zekerheid bieden over het verloop van de letselschadezaak behoort niet alleen tot de maatschappelijke rol van verzekeraars maar komt ook het herstel van de slachtoffers ten goede waardoor zij weer maatschappelijk betrokken kunnen zijn. Dat is dus in ieders belang.

Mijn ervaringen met de gedragsregels

Persoonlijk vind ik dat de GBL veelal goed wordt nageleefd. Wel overschrijden de verzekeraars van medici regelmatig de termijnen van de GOMA. Er wordt alles aan gedaan om de aansprakelijkheid buiten de deur te houden. Van enige voortvarendheid aan hun zijde is geen sprake. Daardoor duurt de discussie over de aansprakelijkheid vaak jaren. Als de aansprakelijkheid dan wordt erkend of vastgesteld, moet de schaderegeling nog beginnen. En deze neemt ook nog de nodige tijd in beslag.

Vragen over de gedragscode verzekeraars?

Heeft u letselschade? En wilt u weten of ik of één van mijn collega's iets voor u kan betekenen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op (e-mail: info@bewustlsa.nl of telefoon: 040 – 369 0 169).

U kunt er bij ons van op aan dat wij de verzekeraar erop zullen aanspreken als de gedragscodes niet worden nageleefd en er alles aan zullen doen om de zaak tot een goed einde te brengen zodat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Kwaliteitscode rechtsbijstand

Met ons bent u verzekerd van bijstand door een advocaat die op het hoogste niveau gespecialiseerd is in letselschadezaken en ook nog eens jarenlange ervaring heeft.

Wij voldoen derhalve ruimschoots aan de kwaliteitscode rechtsbijstand en kunnen ook voor u procederen mocht dat nodig zijn.

Regio's Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio's:

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch