De medisch adviseur bij letselschade

Jikke Stappaerts-Zijlmans 24-12-2021

In een letselschadezaak schakelen we vaak meerdere deskundigen in. De medisch adviseur (een ‘letselschade arts’) is daar één van. In deze blog wordt uitgelegd waarom.

De medisch adviseur bij letselschade

Klachten en beperkingen

Na een ongeval heeft u meestal meerdere klachten. Ook zijn er dingen die u dan – tijdelijk of blijvend – niet meer kunt doen. We noemen dat beperkingen. Zo bent u mogelijk beperkt in:

 • lopen
 • staan
 • tillen
 • dragen
 • trekken

Meestal is dit enkel een gevolg van het ongeval. Soms komen deze echter ook (deels) door een aandoening die u eerder al had.

Om te beoordelen:

 • beperkingen het gevolg zijn van het ongeval
 • hoe lang het herstel vermoedelijk zal duren
 • welke beperkingen vermoedelijk blijvend zullen zijn
 • welke medische risico’s zich in de toekomst kunnen voordoen

schakelen we in een letselschade zaak altijd een medisch adviseur in. Deze is niet aangesloten bij ons advocatenkantoor. Het is een onafhankelijk medisch adviseur.

De medisch adviseur bij letselschade

Een medisch adviseur is arts en BIG-geregistreerd. Veel medisch adviseurs zijn basisartsen of verzekeringsartsen. Ze vragen echter indien nodig ook advies aan specialisten zoals:

 • (plastisch) chirurgen
 • orthopeden
 • neurologen

De medisch adviseur behandelt veelal geen patiënten (meer). Hij beoordeelt alle medische informatie die de letselschade advocaat verzameld heeft. U ziet hem niet. Er wordt dus ook geen lichamelijk onderzoek uitgevoerd.

De medisch adviseur brengt minimaal één keer advies uit in een letselschade zaak. Maar meestal vaker. Hierin reageert hij ook op het advies van de medisch adviseur van de verzekeraar. Beide partijen in een letselschadezaak hebben namelijk een eigen medisch adviseur.

Soms zijn de medisch adviseurs het niet met elkaar eens. Meestal wordt het medisch dossier dan naar een onafhankelijke arts gestuurd. We spreken dan van een expertise. Deze expertise-arts roept u wel op om u te onderzoeken. Zijn rapport is vervolgens bindend tussen partijen.

 

Wat doet een medisch adviseur in een letselschade zaak?

De medisch adviseur maakt een samenvatting van de medische informatie. Deze informatie komt van de artsen en therapeuten die u bezocht heeft. Deze samenvatting is prettig. Medische informatie is voor niet-medici namelijk vaak moeilijk te begrijpen is.

Daarbij geeft de medisch adviseur aan:

 • of het letsel een gevolg is van het ongeval
 • wat er nog aan behandelingen noodzakelijk is of kan zijn (wat het slachtoffer nog te wachten staat)

De medisch adviseur geeft later ook aan wanneer er sprake is van een medische eindsituatie. Als die eindtoestand er is, geeft hij aan:

 • welke beperkingen er zullen blijven bestaan
 • wat de mate van blijvende invaliditeit is
 • met welke medische risico’s rekening moet worden gehouden

Het is belangrijk om dit goed in beeld te hebben voordat de zaak wordt afgewikkeld.

Letselschade als gevolg van een medische fout

Mogelijk vermoedt u dat er bij u een fout is gemaakt door een arts of therapeut.

Om hier meer duidelijkheid over te krijgen vragen we de medisch adviseur dan om een onderzoek uit te voeren. We noemen dit een medisch haalbaarheidsonderzoek. Hij onderzoekt dan aan de hand van uw medisch dossier of er inderdaad een fout is gemaakt. Als hij van mening is dat er een fout is gemaakt, helpen wij u om de arts of het ziekenhuis aansprakelijk te stellen.

Contact

Denkt u dat er bij u sprake is geweest van bijvoorbeeld een medische fout? Neemt u dan contact met op met onze letselschade advocaten in Eindhoven voor een vrijblijvend intakegesprek.

Regio’s Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio’s:

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch