De expertise

De eerste maanden en soms jaren na een ongeval of medische fout ligt de focus op het herstel van iemand die letselschade heeft opgelopen. Als er echter geen behandelingen meer plaatsvinden (die kunnen leiden tot verbetering) is er sprake van een medische eindsituatie. De artsen verwachten dan geen verbetering of verslechtering van de medische toestand meer. Wel kunnen er nog risico’s zijn voor de verdere toekomst.

 

Het is belangrijk om de risico’s voor de toekomst zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Daarom wordt bij het vermoeden van een medische eindsituatie vaak een expert ingeschakeld. Dit is een onafhankelijk specialist (dus niet de behandelend arts van de cliënt).

 

Voorbeelden van specialisten die kunnen worden ingeschakeld zijn:

 

- een orthopedisch chirurg: bijvoorbeeld bij een botbreuk in been, knie, arm of elleboog;

- een handchirurg: bijvoorbeeld bij hand- en polsletsel;

- een oogarts: bij oogletsel;

- een neuroloog: bijvoorbeeld bij NAH (niet aangeboren hersenletsel).

 

Deze expert krijgt het volledige medische dossier dat wij verzameld hebben. Vervolgens:

 

- onderzoekt hij onze cliënt persoonlijk, waarbij hij uiteraard ook uitgebreid de klachten opschrijft;

- brengt hij de situatie met ongeval en de (denkbeeldige) situatie zonder ongeval in kaart;

- beschrijft hij uitgebreid het letsel;

- geeft de mate van blijvende invaliditeit aan;

- brengt de risico’s voor de toekomst in kaart.

 

Bij de risico’s voor de toekomst kan worden gedacht aan:

 

- posttraumatische artrose

- penbreuk (als er een pin in een bot is geplaatst en deze stuk gaat)

- posttraumatische epilepsie

 

De mate van blijvende invaliditeit speelt nog een rol bij het bepalen van het smartengeld en voor de risico’s nemen we voorbehouden op in de vaststellingsovereenkomst. Als zich jaren na de afwikkeling een risico verwezenlijkt, dan kan door dat voorbehoud de zaak heropend worden.

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch