Uitbetaling van letselschade via het Waarborgfonds Motorverkeer

Daan Andries 13-08-2020

Uitbetaling van letselschade via het Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer is vaak niet bekend. Dit is zonde. Hierdoor denkt men soms ten onrechte geen schadevergoeding te kunnen krijgen. Daarom in dit blog aandacht voor het Waarborgfonds.

Voorwaarden voor uitbetaling letselschade

Wanneer kunt u bij het Waarborgfonds terecht?

U kunt bij het Waarborgfonds terecht wanneer de schade is veroorzaakt:

 • door een motorrijtuig en het motorrijtuig
 • onbekend is gebleven (dader onbekend)
 • wel bekend, maar niet verzekerd is
 • wel bekend, maar gestolen is (gestolen voertuig)
 • wel verzekerd is, maar de verzekeraar failliet is
 • vrijgesteld is van de verzekeringsplicht

Bij een motorvoertuig kun je denken aan:

 • een auto
 • een vrachtwagen
 • een motor
 • een scooter

Het Waarborgfonds Motorverkeer moet de schade ook vergoeden als die niet is ontstaan door het motorvoertuig zelf maar de daaraan gekoppelde aanhangwagen of de daarvan afgevallen lading.

Als aan één van deze vijf basisvoorwaarden is voldaan bent u er echter nog niet.

Achterhalen veroorzaker letselschade

U moet namelijk aantoonbaar uw best gedaan hebben om erachter te komen wie de dader is. Misschien dat u of iemand anders het motorrijtuig heeft gezien? Noteer dan in ieder geval:

 • het kenteken
 • eventuele andere kenmerken van het motorrijtuig en
 • doe direct aangifte bij de politie

Onbekende dader

Is het schadeveroorzakende motorrijtuig of de bestuurder geheel onbekend? Probeer dan informatie te krijgen via bijvoorbeeld:

 • omwonenden
 • een advertentie in de krant
 • een oproep op Facebook

En meld ook nu het voorval bij de politie.

U moet in geen enkel geval te lang wachten met het ondernemen van actie. Onderneemt u pas na 14 dagen actie dan is dit sowieso te laat. En in het geval van een onbekende dader dient u het voorval direct te melden bij de politie.

Aansprakelijkheid bestuurder voor de letselschade

Vast moet staan dat de bestuurder aansprakelijk is voor de schade. Voor de duidelijkheid: de bestuurder van het onbekend gebleven of onverzekerde motorrijtuig. Dit bewijs kan op verschillende manieren worden geleverd, bijvoorbeeld:

 • door getuigen of
 • op de ongevalslocatie achtergebleven sporen

Dader onbekend

Als de aansprakelijkheid van de onbekend gebleven dader vaststaat, zal het Waarborgfonds zowel de materiële schade als de immateriële schade vergoeden. Bij materiële schade veroorzaakt door een onbekende dader heeft u wel een eigen risico van € 250,-.

Onverzekerd motorvoertuig

Is de bestuurder of de eigenaar van het motorvoertuig bekend? Dan dient u deze schriftelijk aansprakelijk te stellen. Wordt de schade vervolgens niet wordt vergoed en is het motorvoertuig onverzekerd? Dan kunt u bij het Waarborgfonds Motorverkeer een aanvraag indienen om uw schade te vergoeden. Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt dan niet alleen de materiële schade maar ook de immateriële schade.

De gevolgen voor de onverzekerde dader

Voor de onverzekerde dader geldt dat het Waarborgfonds Motorverkeer zal proberen de door hen betaalde schadevergoeding op hem te verhalen. Hij krijgt bovendien een boete van de RDW voor het onverzekerd zijn van het voertuig.

Claim indienen bij het Waarborgfonds

In het geval van letselschade kunnen wij u bijstaan bij het verhalen van uw schade. Onze kosten komen daarbij voor vergoeding in aanmerking. Het Waarborgfonds regelt de schade op dezelfde wijze als een verzekeraar dat doet.

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden om uw letselschade vergoed te krijgen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Regio's Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio's:

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch