Uitbetaling van letselschade via het Waarborgfonds Motorverkeer

Daan Andries 13-08-2020

Uitbetaling van letselschade via het Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer is vaak niet bekend. Dit is zonde. Hierdoor denkt men soms ten onrechte geen schadevergoeding te kunnen krijgen. Daarom in dit blog aandacht voor het Waarborgfonds.

Voorwaarden voor uitbetaling letselschade

Wanneer kunt u bij het Waarborgfonds terecht?

U kunt bij het Waarborgfonds terecht wanneer de schade is veroorzaakt:

 • door een motorrijtuig en het motorrijtuig
 • onbekend is gebleven
 • wel bekend, maar niet verzekerd is
 • wel bekend, maar gestolen is
 • wel verzekerd is, maar de verzekeraar failliet is
 • vrijgesteld is van de verzekeringsplicht

Als aan één van deze vijf basisvoorwaarden is voldaan bent u er echter nog niet.

Achterhalen veroorzaker letselschade

U moet namelijk aantoonbaar uw best gedaan hebben om erachter te komen wie de dader is. Misschien dat u of iemand anders het motorrijtuig heeft gezien? Noteer dan in ieder geval:

 • het kenteken
 • eventuele andere kenmerken van het motorrijtuig en
 • meld het voorval ook direct bij de politie

Is het schadeveroorzakende motorrijtuig of de bestuurder geheel onbekend? Probeer dan informatie te krijgen via bijvoorbeeld:

 • omwonenden
 • een advertentie in de krant
 • een oproep op Facebook

En meld ook nu het voorval bij de politie.

U moet in geen enkel geval te lang wachten met het ondernemen van actie. Onderneemt u pas na 14 dagen actie dan is dit sowieso te laat. En in het geval van een onbekende dader dient u het voorval direct te melden bij de politie.

Aansprakelijkheid bestuurder voor de letselschade

Vast moet staan dat de bestuurder aansprakelijk is voor de schade. Voor de duidelijkheid: de bestuurder van het onbekend gebleven of onverzekerde motorrijtuig. Dit bewijs kan op verschillende manieren worden geleverd, bijvoorbeeld:

 • door getuigen of
 • op de ongevalslocatie achtergebleven sporen

Veroorzaker letselschade bekend

Is de bestuurder of de eigenaar van het motorrijtuig bekend? Dan dient u deze schriftelijk aansprakelijk te stellen. Wordt de schade vervolgens niet wordt vergoed? Dan kunt u bij het Waarborgfonds terecht.

De uitbetaling van letselschade

In het geval van letselschade kunnen wij u bijstaan bij het verhalen van uw schade. Onze kosten komen daarbij voor vergoeding in aanmerking. Het Waarborgfonds regelt de schade op dezelfde wijze als een verzekeraar dat doet.

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden om uw letselschade vergoed te krijgen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Regio's Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio's:

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch