Letselschade door een andere gebeurtenis

Helaas kunt u bij veel activiteiten letselschade oplopen. We zeggen immers niet voor niets dat een ongeluk in een klein hoekje zit. In sommige gevallen kunt u uw schade claimen bij een andere partij. Bijvoorbeeld bij:

Een ski-ongeval

Het komt regelmatig voor dat mensen tijdens het skiën ten val komen omdat een ander tegen ze aan botst. Als dit het gevolg is van het niet naleven van de FIS-regels kan de ander aansprakelijk worden gesteld. Deze kan dan een beroep doen op zijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Een ongeval op school op de buitenschoolse opvang (BSO)

Helaas gebeuren er op scholen nog wel eens ongevallen met nare gevolgen. Vaak gaat het dan om gymongevallen. Niet alle ongevallen zijn te voorkomen. Vaak kan de school geen verwijt worden gemaakt. Dit is wel het geval bij:

 

  • te weinig toezicht
  • te moeilijke opdrachten
  • toestellen (hulpmiddelen) die gebrekkig zijn
     

 

De school kan dan aansprakelijk worden gesteld. De school kan dan een beroep doen op zijn aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

 

Een ongeval tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk

Soms loopt u een ongeval op, terwijl u juist anderen wilt helpen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een val bij het uitvoeren van een klusje. De organisatie kan dan worden gezien als een werkgever en aansprakelijk zijn. Vrijwel alle organisaties hebben dan ook een verzekering afgesloten voor hun vrijwilligers.

 

Een ongeval bij sport en spel

Soms wordt er tijdens het sporten letsel opgelopen. In de meeste gevallen hoeft deze letselschade niet vergoed te worden. Bij het sporten horen nu eenmaal risico’s. Als er echter duidelijk belangrijke spelregels zijn overtreden dan kan dit anders zijn. Het is dan wellicht wel mogelijk om uw schade te verhalen. De meeste sportverenigingen hebben een verzekering afgesloten voor hun leden. De meeste spelers zullen een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) hebben.

 

Is een van deze gebeurtenissen u of uw kind overkomen en heeft dit geleid tot letselschade? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek. Een letselschade advocaat beoordeelt dan de haalbaarheid voor u.

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch