Medische fout

Misschien bent u slachtoffer van een medische fout, soms ook wel medische misser genoemd. Daar is sprake van als een arts (huisarts of specialist), apotheker, verpleegkundige of therapeut (zoals een fysiotherapeut of manueel therapeut) een fout heeft gemaakt bij de behandeling. Hoezeer medici ook hun best doen, ieder mens maakt fouten. Bij een medische fout kan worden gedacht aan:

 

- het ten onrechte iemand niet doorverwijzen

- het missen van een diagnose

- het stellen van een verkeerde diagnose

- een fout tijdens een operatie, zoals

· het opereren van het verkeerde arm of been

· het achterlaten van materiaal in het lichaam

· het beschadigen van een ander orgaan

- het toedienen van te veel of verkeerde medicatie

- het toepassen van een verkeerde behandelmethode (bijvoorbeeld kraken wanneer er contra-indicaties zijn).

- het gebruik van een ongeschikt hulpmiddel, zoals ondeugdelijke protheses.

 

In veel gevallen is het overigens zinvol om eerst een medisch haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten om na te gaan of er inderdaad een medische fout is gemaakt. Het beoordelen van de vraag of er inderdaad een fout is gemaakt of dat er sprake is van een complicatie is namelijk niet eenvoudig. Deze beoordeling dient ook door een medicus te worden gedaan. Wij kunnen daarvoor onze medisch adviseurs inschakelen.

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch