Kinderen en de uitbetaling van letselschade

Helaas lopen ook kinderen letselschade op. En soms gaat het daarbij om ernstig letsel. Dit gebeurt – behalve thuis – het meest:

 • in het verkeer
 • op school of de buitenschoolse opvang (BSO)
 • tijdens sport en spel

Letselschade bij verkeersongevallen

Loopt een kind onder de 14 jaar bij een verkeersongeval letsel op in of door een motorvoertuig? Dan moet zijn letselschade in principe altijd volledig worden vergoed. Ook als het kind zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van het verkeersongeval. Dit heeft de Hoge Raad beslist. We noemen dit de 100%-regel. De schade van het kind moet volledig (voor 100%) vergoed worden.

Dit geldt niet voor kinderen vanaf 14 jaar. Deze kunnen mogelijk wel een beroep doen op de 50%-regel.

Andere gevaarlijke situaties

In andere situaties moet de schade van een kind onder de 14 jaar soms volledig worden vergoed. Ook als het kind zelf schuld heeft aan het ontstaan van het letsel. Een voorbeeld uit de praktijk. Een kind helpt mee op de boerderij. Daarbij komt hij met zijn hand in een machine. De letselschade moet dan volledig worden vergoed.

Ongevallen op school of BSO

Bij ongevallen op school of BSO kan worden gedacht aan:

 • een ongeval tijdens de gymles
 • een ongeval tijdens vakken als handenarbeid of scheikunde
 • een ongeval op de speelplaats

Vaak leidt dit tot letselschade. In sommige gevallen kan een andere leerling of de school aansprakelijk gesteld worden.

Scholen hebben hiervoor meestal twee verzekeringen afgesloten:

 • een aansprakelijkheidsverzekering
 • een ongevallenverzekering

Een andere leerling zal meestal vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van zijn ouders. Deze vergoedt dan de letselschade van de medeleerling.

Letselschade tijdens sport en spel

Regelmatig loopt iemand tijdens een sport of spel letselschade op. Een andere speler of de club of vereniging is daar meestal niet aansprakelijk voor. Bij sport of spel horen nu eenmaal risico’s. Als er echter duidelijk belangrijke spelregels zijn overtreden dan kan dit anders zijn.

Dan kan de letselschade wellicht verhaald worden op:

 • een andere speler (of diens aansprakelijkheidsverzekering)
 • de club of vereniging (of diens aansprakelijkheidsverzekering)

Een club of vereniging heeft meestal ook een ongevallenverzekering afgesloten voor haar leden.

Letselschade advocaat

Het is niet altijd duidelijk of er iemand aansprakelijk is. Een letselschade advocaat kan u hierbij helpen.

Eigen schuld bij letselschade

Soms heeft het kind zelf ook schuld aan het ontstaan van de letselschade. Bijvoorbeeld een kind dat al spelend de weg op rent om een bal te pakken en dan wordt aangereden.

De Hoge Raad heeft onderscheid gemaakt tussen:

 • kinderen jonger dan 14 jaar
 • kinderen vanaf 14 jaar

Kinderen jonger dan 14 jaar hebben meer gevaar te duchten dan volwassenen vanwege:

 • eigen onvoorzichtigheid
 • onberekenbaarheid
 • impulsiviteit

De letselschade wordt dan in veel gevallen volledig vergoed.

Contact

Een kind ervaart vaak jaren de gevolgen van het opgelopen letsel. Bovendien gaat het kind door het letsel soms een onzekere toekomst tegemoet. Daarom is ons advies om uit te zoeken of de letselschade van uw kind op iemand verhaald kan worden. Wij zijn hier graag toe bereid. Neem daarom gerust contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek.

Regio’s Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio’s:

Deel dit via

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch