Ongevallen op de bouwplaats

Jikke Stappaerts-Zijlmans 27-01-2021

Ongevallen op de bouwplaats

Een ongeval op de bouwplaats leidt vrijwel altijd tot ernstig letsel. Dit is ook niet gek, want vaak bestaat zo’n ongeval uit:

 • een val van een steiger, platform of hoogwerker;
 • een aanrijding met een bouwmachine;
 • het op het hoofd krijgen van een voorwerp.

Er zijn in de bouw steeds meer zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers). Ook zijn er steeds vaker veel partijen betrokken bij een bouwproject. Kunt u dan iemand aanspreken voor de letselschade en zo ja, wie?

Letselschade en de werknemer in loondienst

Als u in loondienst bent, kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. Deze kan de claim dan doorgeven aan zijn Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). De verzekeraar handelt de letselschadezaak dan verder voor uw werkgever af.

Werkgever aansprakelijk tenzij

Uw werkgever is aansprakelijk voor schade die u in de uitoefening van uw werkzaamheden lijdt, tenzij:

 • de werkgever haar zorgplicht jegens u niet heeft geschonden
 • u opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld

Van dit laatste is vrijwel nooit sprake maar over de inhoud van de zorgplicht is wel regelmatig discussie.

Wat houdt de zorgplicht in?

Een werkgever moet:

 • noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen
 • duidelijke veiligheidsinstructies geven
 • erop toezien dat de instructies door de werknemers worden opgevolgd

Hoe ver de werkgever moet gaan, hangt af van de risico's die bij het werk horen. Van een werkgever die zijn werknemers laat werken op een bouwplaats mag meer verwacht worden dan van een werkgever met alleen kantoorpersoneel.

Werkgever moet zorgplicht onderbouwen

Een werkgever zal moeten onderbouwen waarom hij van mening is dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan:

 1. Waren de werkvloer en machines veilig?
 2. Waren er veiligheidsmiddelen uitgedeeld zoals: een helm, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en een harnas.
 3. Was de werknemer voldoende opgeleid of voorzien van instructies?
 4. Zag de werkgever er voldoende op toe dat de instructies werden opgevolgd?

De werkgever kan dit onderbouwen met bijvoorbeeld:

 • foto's van de werkplek
 • keuringscertificaten van de machines
 • opleidingscertificaten
 • interne reglementen
 • een bewijs dat er veiligheidsmiddelen en instructies zijn uitgereikt
 • verklaringen van leidinggevenden en andere collega's

Zelf kunt u natuurlijk ook bewijsstukken verzamelen waaruit blijkt dat de werkgever de zorgplicht heeft geschonden. Hieronder leest u wat u nog meer zelf kunt doen om uw vordering te onderbouwen.

Letselschade en uitzendkrachten

Ook uitzendkrachten lopen regelmatig letselschade op bij een arbeidsongeval. Zij kunnen 2 partijen aanspreken:

 • het uitzendbureau (de uitlener) - de zogenaamde formele werkgever
 • het bedrijf waar ze feitelijk werkten (de inlener) - de zogenaamde materiële werkgever

Veelal is tussen deze bedrijven afgesproken dat in het geval van aansprakelijkheid de inlener (materiële werkgever) de schade van de werknemer vergoedt. Diens verzekeraar pakt de zaak dan op.

Letselschade en de zelfstandig ondernemer

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u meestal meerdere partijen aanspreken. Het gaat dan vaak om:

Opdrachtgevers, zoals:

 • een hoofdaannemer
 • één of meerdere onderaannemers
 • Het verhuurbedrijf van de steiger of machine

U dient dan voor uw veiligheid wel (mede) afhankelijk te zijn geweest van deze partijen. Hiervoor is onder meer van belang:

 • de feitelijke verhouding tussen u en deze partijen;
 • de aard van de verrichte werkzaamheden;
 • in hoeverre deze partijen invloed hadden op de werkomstandigheden en de veiligheidsrisico’s.

De hoogste rechters hebben zich hier in 2012 over uitgesproken. Er zijn u sindsdien al meerdere ZZP-ers succesvol voorgegaan.

Als een machine gebrekkig was, kan overigens ook de producent hiervan worden aangesproken. Verkeerd gebruik van een machine maakt hem echter niet gebrekkig. Bij gebrekkig moet u denken aan:

 • een onderdeel dat afbreekt (en daardoor schade veroorzaakt);
 • een beveiligingsonderdeel dat niet werkt waardoor.

Wat te doen bij een ongeluk op de bouw? 

Het is raadzaam om zo snel mogelijk na het ongeval op de bouwplaats:

 • de Arbeidsinspectie in kennis te (laten) stellen. De Arbeidsinspectie gaat dan op de bouwplaats onderzoeken hoe het ongeval is gebeurd).
 • de namen en adressen te (laten) noteren van de getuigen van het ongeval.
 • de getuigen te (laten) vragen om op papier te zetten wat zij gehoord en gezien hebben.
 • foto’s te (laten) maken van de situatie ten tijde van het ongeval.

Letsel door ongeval bouwplaats? Vraag juridische hulp

Heeft u letselschade opgelopen op de bouwplaats? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek. Wij lopen dan met u na op wie uw schade mogelijk verhaald kan worden.

Regio’s Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio’s:

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch