Ongevallen op de bouwplaats

Een ongeval op de bouwplaats leidt vrijwel altijd tot ernstig letsel. Dit is ook niet gek, want vaak bestaat zo’n ongeval uit:

 • een val van een steiger, platform of hoogwerker
 • een aanrijding met een bouwmachine, zoals een truck of shovel
 • het op het hoofd krijgen van een voorwerp, zoals een plafondplaat of hamer (soms vanaf grote hoogte)

Er zijn in de bouw steeds meer zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers). Ook zijn er steeds vaker veel partijen betrokken bij een bouwproject.

Kunt u dan iemand aanspreken en zo ja, wie?

In loondienst

Als u in loondienst bent, kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. Deze kan de claim dan doorgeven aan zijn Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). De verzekeraar handelt de letselschadezaak dan verder voor uw werkgever af.

Zelfstandig

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u meestal meerdere partijen aanspreken. Het gaat dan vaak om:

1. Opdrachtgevers, zoals

 • een hoofdaannemer
 • één of meerdere onderaannemers

2. Het verhuurbedrijf van de steiger of machine

U dient dan voor uw veiligheid wel (mede) afhankelijk te zijn geweest van deze partijen. Hiervoor is onder meer van belang:

 • de feitelijke verhouding tussen u en deze partijen
 • de aard van de verrichte werkzaamheden
 • in hoeverre deze partijen invloed hadden op de werkomstandigheden en de veiligheidsrisico’s

De hoogste rechters hebben zich hier in 2012 over uitgesproken. Er zijn u sindsdien al meerdere ZZP-ers succesvol voorgegaan.

Als een machine gebrekkig was, kan overigens ook de producent hiervan worden aangesproken. Verkeerd gebruik van een machine maakt hem echter niet gebrekkig. Bij gebrekkig moet u denken aan:

 • een onderdeel dat afbreekt (en daardoor schade veroorzaakt)
 • een beveiligingsonderdeel dat niet werkt waardoor:

- er een lichaamsdeel bekneld raakt

- er brand ontstaat

- er een chemische stof vrijkomt

Wat kunt u zelf doen?

Het is raadzaam om zo snel mogelijk na het ongeval op de bouwplaats:

 • de Arbeidsinspectie in kennis te (laten) stellen (de Arbeidsinspectie gaat dan op de bouwplaats onderzoeken hoe het ongeval is gebeurd)
 • de namen en adressen te (laten) noteren van de getuigen van het ongeval
 • de getuigen te (laten) vragen om op papier te zetten wat zij gehoord en gezien hebben
 • foto’s te (laten) maken van de situatie ten tijde van het ongeval

Heeft u letselschade opgelopen op de bouwplaats? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek. Wij lopen dan met u na op wie uw schade mogelijk verhaald kan worden.

Deel dit via

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch