Letselschade advocaat Tilburg

Bewust Letselschade Advocaten behandelt alleen letselschade en overlijdensschade zaken voor slachtoffers en nabestaanden.  Wij zijn een advocatenkantoor met een unieke combinatie van drie in letselschade gespecialiseerde advocaten met ieder jarenlange ervaring op het gebied van letselschade:

[CTA]

Letselschade specialisten

Wij vallen onder het toezicht van de Orde van Advocaten en houden ons aan de Gedragsregels voor advocaten. Daarnaast zijn we alle drie lid van

Onze kwaliteit als letselschade advocaat is daardoor gewaarborgd. Om lid te kunnen worden van deze verenigingen dien je namelijk:

 • minimaal vijf jaar advocaat te zijn
 • de Grotius Specialisatieopleiding Personenschade met goed gevolg af te ronden
 • jaarlijks 500 uren aan letselschade zaken te besteden
 • jaarlijks 10 opleidingspunten op het gebied van letselschade te behalen
 • jaarlijks deel te nemen aan intervisie

Letselschade advocaat Tilburg

Jikke Stappaerts is geboren en getogen in Oisterwijk. Zij heeft enkele jaren in Tilburg gewoond. Inmiddels woont zij al geruime tijd in Berkel-Enschot. Jikke Stappaerts kan u dus ook vrijblijvend thuis bezoeken, wanneer u in de omgeving Tilburg woont. Denk daarbij aan:

 • Goirle
 • Hilvarenbeek
 • Haaren
 • Boxtel
 • Heusden
 • Oirschot

Jikke Stappaerts is uw letselschade advocaat in Tilburg, maar ook één van de andere twee letselschade advocaten kan u bijstaan.

Zoekt u dus een letselschade advocaat in Tilburg? Neem contact op met Bewust Letselschade Advocaten.

advocaat letselschade tilburg

Zaken waarvoor u een letselschade advocaat in Tilburg nodig kan hebben

Heeft u letselschade opgelopen bij een:

Dan kunnen wij u helpen. Onze letselschade advocaat stelt de andere partij dan aansprakelijk en helpt u bij het verhalen van uw letselschade. Daarbij kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van materiële en immateriële schade.

Letselschade advocaat in Tilburg nodig na een bedrijfsongeval of een ander ongeval?

Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te leveren en mee te denken met onze cliënt. Welke schade en andere gevolgen heeft het ongeval voor u? Wat heeft u nodig om uw leven na de schadeveroorzakende gebeurtenis weer een zinvolle invulling te geven? Een letselschade advocaat kan u hierbij helpen.

 • Wij regelen daarbij niet alleen schadevergoeding voor u, maar ook hulp in natura. Zo kunt u uw leven weer zo goed mogelijk oppakken. U kunt hierbij denken aan:
 • een multidisciplinair revalidatietraject (vergoed door de wederpartij)
 • de inzet van bijvoorbeeld de Letselschadehulpdienst, zodat u snel hulp in het huis of de tuin krijgt
 • de inzet van een arbeidsdeskundige om u te helpen bij uw re-integratie
 • de inzet van een casemanager (ergotherapeut) om u te helpen bij het regelen van zaken met onder andere de Gemeente (WMO), zorgverzekeraar en het CIZ en zorgkantoor (in geval van een PGB)

Waar bestaat de schadevergoeding bij letselschade uit?

Bij letselschade bestaat de schade uit:

 • materiële schade
 • immateriële schade (smartengeld)

Bij materiële schade kunt u denken aan:

 • kosten in verband met een ziekenhuisopname
 • reiskosten in verband met bezoeken aan artsen en therapeuten
 • kosten in verband met hulp in het huishouden (maar ook voor onbetaalde hulp moet de aansprakelijke partij een vergoeding betalen)
 • medische kosten, die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar
 • verlies van arbeidsvermogen (gemiste inkomsten)
 • pensioenschade
 • kosten in verband met hulp bij klussen in huis of de tuin (mits u die voorheen zelf deed)
 • kosten voor woon- of vervoersvoorzieningen

Het smartengeld is een vergoeding voor het verdriet, de pijn en de ellende die u als gevolg van het ongeval heeft gehad en (deels) misschien wel altijd zult houden.

Voor de hoogte van het smartengeld is onder andere van belang:

 • de mate van blijvende invaliditeit
 • de aard en de ernst van het ongeval
 • de duur van een ziekenhuisopname
 • in hoeverre u belast bent (geweest) met operaties en andere behandelingen;
 • uw leeftijd
 • de beperkingen die u tegenkomt bij het verrichten van werkzaamheden op de werkplek, thuis en bij het beoefenen van hobby’s

De bedragen voor smartengeld liggen in Nederland (en de rest van Europa) niet hoog. U kunt het zien als een pleister op de wond (en niet meer dan dat).

De kosten van de letselschade advocaat Tilburg

letselschadebureau tilburg

De aansprakelijke partij betaalt de kosten van de letselschadeadvocaat

In zaken die gaan over letselschade of overlijdensschade is de wederpartij wanneer de aansprakelijkheid vaststaat op grond van de wet gehouden om de kosten voor onze werkzaamheden inclusief de externe uitgaven te vergoeden. Dit is alleen anders als er geprocedeerd wordt.

Als er niet geprocedeerd hoeft te worden en de wederpartij onze kosten volledig vergoed, hoeft u bij ons niet ook nog een deel van uw schadevergoeding in te leveren.

Als de aansprakelijkheid (nog) onzeker is

Rechtsbijstandsverzekering

Mogelijk heeft u een rechtsbijstandverzekering afgesloten, die de kosten van rechtsbijstand dekt bij letselschade. U kunt er dan voor kiezen de zaak in behandeling te geven aan uw rechtsbijstandverzekeraar. Dit kan verstandig zijn als de aansprakelijkheid nog niet is erkend en u daarover discussie verwacht, bijvoorbeeld in geval van een medische fout. U loopt dan niet het risico dat de kosten van rechtsbijstand voor uw eigen rekening komen, behalve als de kosten hoger zijn dan de verzekerde som.

Als uw rechtsbijstandverzekeraar aan ons opdracht geeft om uw letselschade zaak te behandelen, betaalt die alle kosten van rechtsbijstand tot de verzekerde som is bereikt.

Vrije advocaatkeuze

Wanneer er geprocedeerd moet worden over de aansprakelijkheid, dan hebt u het recht op vrije advocaatkeuze. Uw rechtsbijstandverzekeraar is dan verplicht om uw letselschade zaak aan ons uit te besteden en de kosten van onze werkzaamheden te vergoeden.

Second opinion

Het kan zijn dat u met uw rechtsbijstandverzekeraar van mening verschilt over de haalbaarheid van uw letselschade zaak. In zo'n geval kunt u op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar een second opinion vragen van één van onze letselschade advocaten.

Toevoeging

Indien het inkomen en vermogen van u en uw eventuele partner onder een bepaalde grens liggen, komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Dit heet ook wel een toevoeging. In dat geval betaalt u niet het normale uurtarief aan ons kantoor, maar slechts een eenmalige eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen van u en uw eventuele partner. Let wel: alleen een letselschade advocaat kan een dergelijke toevoeging voor u aanvragen. Een letselschade jurist niet.

Er wordt gekeken naar uw financiële situatie twee jaar vóór de aanvraag. Mocht er in het jaar van de aanvraag een forse inkomensdaling zijn ten opzichte van twee jaar eerder, dan is het mogelijk om de aanvraag te laten beoordelen op basis van uw huidige inkomenssituatie.

Prijsafspraak

Als u geen rechtsbijstandsverzekering heeft en niet in aanmerking komt voor een toevoeging, kunt u samen met de letselschade advocaat bekijken of het mogelijk is om een prijsafspraak te maken.

Uw letselschade advocaat Tilburg

Woont u in de regio Tilburg? En heeft u letsel opgelopen in het verkeer of op uw werk? Is er bij u door een arts of therapeut een medische fout gemaakt? Of bent u slachtoffer geworden van een misdrijf waarbij u letsel schade heeft opgelopen? Neemt u dan vrijblijvend contact met één van onze letselschade advocaten op. Wij kunnen uw schade verhalen op de tegenpartij.

[CTA]

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch