Een procedure speciaal voor letsel- en overlijdensschadezaken

Partijen kunnen bij de afwikkeling van een letselschade- of overlijdensschadezaak een geschil hebben. Het kan dan gaan over bijvoorbeeld:

  • de aansprakelijkheid
  • (de mate van) eigen schuld
  • het causaal verband.

De discussie hierover kan zorgen voor flinke vertraging. Een deelgeschil kan hier verandering in brengen.

De deelgeschillenprocedure

Op 1 juli 2010 de Wet deelgeschillenprocedure letsel- en overlijdensschade in werking getreden. Niet ieder geschil kan worden voorgelegd aan de rechter. Een uitspraak moet partijen dichter tot afwikkeling van de schade kunnen brengen. De rechter beslist alleen over de voorgelegde geschilpunten. Daarna kunnen partijen weer zonder de rechter verder met het regelen van de schade.

Een voorbeeld

Het kan voorkomen dat een verzekeraar de aansprakelijkheid niet wil erkennen. De vraag of de verzekeraar aansprakelijk is kan in een deelgeschil worden voorgelegd.

De voordelen van de deelgeschillenprocedure

  1. Met deze procedure is minder tijd gemoeid dan met een bodemprocedure
  2. Er kunnen in één letselschadezaak meerdere verzoeken worden ingediend
  3. De rechter in een eventuele bodemprocedure is aan dit oordeel gebonden
  4. De aansprakelijke partij moet in beginsel de kosten van deze procedure volledig vergoeden
  5. Het slachtoffer hoeft niet de proceskosten van de wederpartij te betalen

Mijn ervaringen

Soms laat ik de verzekeraar weten een deelgeschillenprocedure te starten. Vaak leidt dit er Zo al toe dat de verzekeraar toegeeft. Zo niet, dan start ik de procedure. Meestal is er dan binnen zes maanden een uitspraak. En dus duidelijkheid. Dat is prettig. Bovendien probeert de rechter tijdens de zitting vaak de zaak te regelen. Dit kan er toe leiden dat de zaak definitief wordt afgesloten. Ik vind de deelgeschillenprocedure daarmee een waardevolle aanvulling op de andere procedures.

Contact

Wilt u weten over of Bewust Letselschade Advocaten iets voor kun kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via e-mail (info@bewustlsa.nl) of telefoon (040 - 369 0 169).

Deel dit via

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch