Wat is letselschade?

Jikke Stappaerts-Zijlmans 13-11-2020

Wat is letselschade?

Niet voor iedereen is altijd duidelijk wat wel en geen letselschade is. Wanneer is er sprake van letselschade waarvoor u een letselschade advocaat kunt inschakelen?

Bij alleen voertuigschade spreken we van zaakschade. Niet van letselschade. Hetzelfde geldt wanneer er alleen een voorwerp beschadigd is. U kunt u dan beter wenden tot uw (rechtsbijstands)verzekeraar. Of bijvoorbeeld het Juridisch Loket.

We spreken van letselschade als u gewond bent geraakt. Als u letsel hebt opgelopen dus. Bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval of in het verkeer. Ook spreken we van letselschade als u bent mishandeld. Bij een medische fout ligt het meestal gecompliceerder.

Letselschade opgelopen door medische fout

We spreken van een medische misser als een arts een fout heeft gemaakt die negatieve gevolgen heeft voor uw gezondheid.

Het is ook mogelijk dat u zonder een speciale gebeurtenis ziek geworden bent. Of dat er bij een medische behandeling een complicatie is opgetreden. In dat geval is er geen sprake van letsel waar u een schadevergoeding voor krijgt.

Voordat we een arts of ziekenhuis aansprakelijk stellen, laten we daarom een medisch haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Een medisch adviseur geeft dan aan of de arts inderdaad een fout heeft gemaakt.

Soorten letselschade

Er zijn veel soorten letselschade. We kunnen ze verdelen in:

 • lichamelijke letselschade
 • geestelijke letselschade

Lichamelijke letselschade

Bij lichamelijk letsel kan gedacht worden aan:

Ook een combinatie van letselschade komt veel voor.

Geestelijke letselschade

Bij geestelijk letsel gaat het vaak om:

 • angst
 • herbelevingen
 • nachtmerries
 • een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS).

Het kan voorkomen dat u zich door iemand niet eerlijk of netjes behandeld voelt. Dat alleen is echter niet voldoende om schadevergoeding te kunnen claimen. Anders wordt het als u naar een psycholoog of psychiater moest voor behandeling. Dan bestaat er mogelijk wel een recht op schadevergoeding.

In de praktijk hebben mensen met lichamelijk letsel ook vaak psychische klachten. Zuiver geestelijk letsel komt in de praktijk van een letselschade advocaat minder voor.

Letselschade opgelopen?

Denkt u dat een ander aansprakelijk is voor uw letselschade? Neemt u dan contact met ons op en wij onderzoeken of dit inderdaad het geval is. Als wij vermoeden dat een ander aansprakelijk is voor uw letselschade, zullen we deze aansprakelijk stellen. Als de aansprakelijkheid vervolgens erkend wordt of door de rechter wordt vastgesteld, dan heeft u recht op een schadevergoeding.

Schadevergoeding

Heeft u door blijvend letsel schade opgelopen? Welke schade wordt dan vergoed? Het gaat om 2 soorten schade:

 • materiële schade
 • immateriële schade

Materiële schade

Bij de materiële schade (financiële schade) gaat het om alle schade die je in je portemonnee voelt. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • kosten in verband met een opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • niet vergoede medische kosten in verband met medische behandelingen
 • hulp bij het huishouden
 • hulp bij klussen in of rond de woning en in de tuin
 • kosten voor woon- en vervoersvoorzieningen
 • verlies aan arbeidsvermogen (misgelopen inkomsten)

Wat de materiële schadevergoeding moet zijn, volgt deels uit facturen en loonstroken maar moet soms ook met hulp van deskundigen worden begroot. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • een arbeidsdeskundige
 • een bedrijfseconoom
 • een casemanager (meestal een ergotherapeut)
 • een rekenkundige

Deze worden met name vaak ingeschakeld als er sprake is van blijvend letsel. De aansprakelijke partij moet dan ook toekomstschade vergoeden en hiervoor moet met veel dingen rekening worden gehouden.

Gedurende de letselschadezaak wordt er verder door beide partijen regelmatig om advies gevraagd bij een medisch adviseur.

Immateriële schade

Slachtoffers lopen door een ongeval ook geestelijke schade op door de pijn, het verdriet en de ellende na een ongeval of medische fout. Zij kunnen voor deze immateriële schade ook een letselschadevergoeding claimen. We spreken dan van smartengeld.

De hoogte van de vergoeding voor immateriële schade is van veel factoren afhankelijk, zoals:

 • de mate van blijvende invaliditeit;
 • de aard en de ernst van het ongeval;
 • de duur van een ziekenhuisopname;
 • het aantal ondergane operaties;
 • de leeftijd van het slachtoffer;
 • de psychische gevolgen van het ongeval;
 • de beperkingen die u tegenkomt bij het verrichten van werkzaamheden op de werkplek, thuis en bij het beoefenen van hobby’s;
 • de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Heeft u lichamelijke of geestelijke schade opgelopen?

In deze blog hebben we de vraag "wat is letselschade?" zo goed mogelijk beantwoord.

Als u denkt dat uw letselschade aan iemand anders te wijten is, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij onderzoeken dan of u recht op een schadevergoeding heeft. Als dat het geval is, zullen we de andere partij aansprakelijk stellen en bekijken hoe hoog de letselschadevergoeding moet zijn. We verhalen uw letselschade dan op de aansprakelijke partij. U en uw letselschadezaak zijn bij ons in goede handen.

Regio’s Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio’s:

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch