Het Waarborgfonds Motorverkeer

Daan Andries

13-08-2020

Bij degenen die niet betrokken zijn bij het afwikkelen van (letsel)schade is het Waarborgfonds Motorverkeer vaak niet bekend. Dit is zonde, want hierdoor denkt iemand soms ten onrechte zijn of haar schade niet vergoed te kunnen krijgen. Daarom in deze blog aandacht voor het Waarborgfonds.

Wanneer kunt u bij het Waarborgfonds terecht?

U kunt bij het Waarborgfonds terecht wanneer de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig en het motorrijtuig:

· onbekend is gebleven;

· wel bekend, maar niet verzekerd is;

· wel bekend, maar gestolen is;

· wel verzekerd is, maar de verzekeraar failliet is;

· vrijgesteld is van de verzekeringsplicht.

Als aan één van deze vijf basisvoorwaarden is voldaan bent u er echter nog niet.

Achterhalen dader

U moet namelijk aantoonbaar uw best gedaan hebben om erachter te komen wie de dader is. Misschien dat u of iemand anders het motorrijtuig heeft gezien? Noteer dan in ieder geval het kenteken, eventuele andere kenmerken van het motorrijtuig en meld het voorval ook direct bij de politie.

Is het schadeveroorzakende motorrijtuig of de bestuurder geheel onbekend? Probeer dan via bijvoorbeeld omwonenden of een advertentie in de krant of een oproep op Facebook informatie te verkrijgen. En meld ook nu het voorval bij de politie.

U moet in geen enkel geval te lang wachten met het ondernemen van actie. Onderneemt u pas na 14 dagen actie dan is dit sowieso te laat. Maar in het geval van een onbekende dader dient u bijvoorbeeld dus direct melding te maken van het voorval bij de politie.

Aansprakelijkheid bestuurder

Om uw schade vergoed te krijgen van het Waarborgfonds moet wel vaststaan dat de bestuurder van het onbekend gebleven of onverzekerde motorrijtuig aansprakelijk is voor de schade. Dit bewijs kan op verschillende manieren worden geleverd, bijvoorbeeld door getuigen of op de ongevalslocatie achtergebleven sporen.

Dader bekend

Wanneer de bestuurder of de eigenaar van het motorrijtuig bekend is, dient u deze schriftelijk aansprakelijk te stellen. Als de schade dan vervolgens niet wordt vergoed, kunt u bij het Waarborgfonds terecht.

Letselschade

In het geval van letselschade kunnen wij u bijstaan bij het verhalen van uw schade. Ook wanneer de schade wordt verhaald op het Waarborgfonds komen onze kosten voor vergoeding in aanmerking. Het Waarborgfonds regelt de schade dan op dezelfde wijze als een verzekeraar dat doet.

Deel dit via

Neem contact op