Auto vs. Fietser: wie draagt de schade?

Het komt regelmatig voor: een verkeersongeval tussen een fietser en een auto. Dit leidt meestal alleen tot letselschade bij de fietser. De automobilist is tenslotte beter beschermd in zijn voertuig. De automobilist rijdt daarnaast meestal harder. Hij kan dan ook met zijn voertuig meer schade aanrichten dan een fietser. Wordt hier rekening mee gehouden bij het vaststellen van de schadevergoedingsplicht?

De 50%-regel

Het antwoord is: jazeker. Hiervoor heeft de Hoge Raad de 50%-regel ontwikkeld. Deze geldt als een motorrijtuig een aanrijding heeft met een:

 • fietser of
 • voetganger

Bij een motorrijtuig kan gedacht worden aan:

 • een vrachtwagen
 • een auto
 • een motor
 • een scooter

De 50%-regel houdt in dat in ieder geval 50% van de schade van de fietser of voetganger moet worden vergoed, tenzij:

 • er sprake was van overmacht aan de zijde van de gemotoriseerde of
 • er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid van de fietser of voetganger

Van overmacht, opzet of bewuste roekeloosheid is vrijwel nooit sprake.

Soms hebben beide partijen een verkeersfout gemaakt. Bij een verkeersfout kun je denken aan:

 • onoplettendheid waardoor men te laat remt
 • het niet verlenen van voorrang
 • het aan de verkeerde kant van de weg rijden
 • rijden zonder verlichting
 • te hard rijden
 • rijden onder invloed van alcohol

De schuld aan het ontstaan van het ongeval wordt dan verdeeld tussen partijen.

De schade van de fietser of voetganger wordt desondanks altijd voor 50% vergoed. Ook als zijn of haar fout voor meer dan 50% heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. De (verzekeraar van de) eigenaar van het motorrijtuig moet deze schade dan betalen.

De billijkheidscorrectie

Soms wordt ook nog de billijkheidscorrectie toegepast. Het deel van de schade dat vergoed moet worden, wordt dan groter vanwege bijvoorbeeld:

 • het ernstige letsel van de fietser of voetganger
 • de jonge leeftijd van de fietser of voetganger
 • de grote gevolgen voor het leven van de fietser of voetganger
 • de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten
 • de mate van verwijtbaarheid van de gemaakte fouten
 • het al dan niet verzekerd zijn van de partijen

Conclusie

Het is dus mogelijk dat

 • de fietser de grootste fout(en) heeft gemaakt en
 • toch minimaal de helft van zijn schade vergoed moet krijgen.

Met de billijkheidscorrectie kan dit percentage dan nog verder oplopen (tot zelfs 100%).

Voor kinderen tot 14 jaar geldt overigens de 100%-regel. Loopt een kind onder de 14 jaar letselschade op, dan moet deze volledig vergoed worden.

Bent u op de fiets of te voet aangereden door een automobilist? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek.

Deel dit via

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch