Wie worden er (vaak) ingeschakeld in een letselschadezaak?

Wie worden er (vaak) ingeschakeld in een letselschadezaak?

Wij zijn er om de gevolgen van een ongeval of medische fout voor onze cliënten zoveel mogelijk te beperken en hun schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Hiervoor doen wij – nadat de aansprakelijkheid is vastgesteld - vaak een beroep op de volgende professionals:

- een medisch adviseur

- een arbeidsdeskundige

- een casemanager

- een rekenbureau

Beide partijen schakelen meestal een eigen medisch adviseur in. De andere professionals worden in overleg met de verzekeraar ingezet. De kosten van al deze professionals worden – net als onze kosten - vergoed door de verzekeraar.

De medisch adviseur

Wij vragen medische informatie op bij alle behandelend artsen en therapeuten. Hierin staat onder andere:

- wat de medische gevolgen van het ongeval zijn

- hoe het herstel verloopt

- wat de prognose is

Wij schakelen vervolgens altijd een vaste medisch adviseur in om deze medische informatie te “vertalen”. Wij zijn immers juristen en geen arts. Op deze manier wordt voor ons duidelijk wat juridisch relevant is. Ook geeft de medisch adviseur advies over onder andere

- de noodzaak of wenselijkheid van expertises (dit is een uitgebreid onderzoek door een onafhankelijke arts naar de gevolgen van het ongeval)

- de mate van blijvende invaliditeit

- de aan het letsel verbonden medische risico’s voor de toekomst

De arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige kan om meerdere redenen in een letselschadezaak worden ingeschakeld:

1. Begeleiden bij re-integratie

Een cliënt is mogelijk als gevolg van het ongeval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geworden. Hij wil wel opnieuw aan het werk, maar weet hij niet goed hoe, waar of in welke functie. Een arbeidsdeskundige kan dan meedenken over:

- eventuele aanpassingen op de werkplek

- een opbouwschema

- andere geschikte functies

- subsidies die het voor een nieuwe werkgever aantrekkelijker maken om hem aan te nemen

- opleidings- of omscholingsmogelijkheden

2. Het in kaart brengen van het verlies van arbeidsvermogen

Een arbeidsdeskundige kan de toekomstperspectieven van de cliënt (denk aan promotie, CAO-verhogingen en loonsverhogingen) in de situatie met en/of zonder ongeval onderzoeken. Hij onderzoekt dit bijvoorbeeld aan de hand van:

- een cao

- informatie van de werkgever over de carrièrekansen van de cliënt

- statistieken

Dit is van belang om het verlies van arbeidsvermogen in kaart te brengen.

Een casemanager

Een casemanager is vaak een ergotherapeut. Deze brengt in kaart waar de cliënt in zijn dagelijkse leven tegenaan loopt en welke hulp en hulpmiddelen hiervoor kunnen worden ingezet. Hierbij kan worden gedacht aan:

- het huishouden

- het onderhoud van huis en tuin

- de financiën

- vervoer

- dagbesteding

De casemanager kijkt wat er mogelijk is via:

- de zorgverzekeraar

- de WMO (de gemeente)

- vrijwilligersorganisaties

- het eigen netwerk

- particuliere hulp- en dienstverleners

Een rekenbureau

Als er sprake is van blijvende schade, forse schadeposten en een lange looptijd, dan vragen wij – gezamenlijk met de verzekeraar – aan een rekenkundige om de schade te berekenen. Deze kan een berekening maken waarbij onder meer rekening wordt gehouden met:

- het verlies van looncomponenten, zoals een auto van de zaak

- het verlies van toeslagen

- de pensioenschade

- de wettelijke rente

- de inflatie

- de fiscale component (de verschuldigde vermogensbelasting in box 3)

Afsluitend

Zoals bij zoveel geldt: ken niet alleen je kracht, maar ook je beperkingen. Ieder zijn eigen vak en expertise. De expertise van onze partners is noodzakelijk om het beste resultaat te behalen voor onze cliënten. Wij weten wanneer welke deskundigheid vereist is en schromen dan ook niet om deze waar nodig in te (laten) zetten!

Deel dit via

Neem contact op